DEN s Fakultou zdravotnických studií – více než den otevřených dveří

První říjnovou středu, 3. října 2018, bude Fakulta zdravotnických studií (FZS) pořádat svůj DEN. Den setkání uchazečů o studium, studentů, absolventů, zaměstnavatelů a všech, kteří se o dění na FZS zajímají.

Ve středu 3. října od 9 do 17 hodin bude možné v prostorách fakulty v Husově 11 v Plzni získat informace o tom, jak probíhá studium na FZS, co patří do přijímacího řízení, jak vypadá test, který je součástí přijímací zkoušky, co je to přípravný kurz ke studiu a mnoho dalšího.

Fakulta nabízí obory jak v bakalářské formě studia (fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, všeobecná sestra, porodní asistence, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotní laborant), tak i v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech). V odborných učebnách budou představeny jednotlivé studijní programy a obory tak, aby uchazeč získal o nelékařských profesích lepší přehled a mohl se dobře rozhodnout pro konkrétní obor.

Fakulta zdravotnických studií letos slaví deset let své existence. Za tu dobu se může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. Pro ty budoucí bude jistě užitečná možnost setkat se se zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, tedy se zaměstnavateli absolventů fakulty. „Součástí celodenní akce je i prezentace hlavních partnerů fakulty, na jejichž pracovištích studenti absolvují stěžejní část odborné praxe. Fakulta představí i činnost Fakultního centra zdraví,“ doplňuje informace o programu děkanka FZS Ilona Mauritzová.

A protože ke studiu patří i mimostudijní aktivity, budou současní studenti neformálně prezentovat své studentské zkušenosti.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Pavel KORELUS

26. 09. 2018


Dětská univerzita Fakulty pedagogické letos rozdávala diplomy dvakrát

Absolventi Další vzdělávání Univerzita

Fakulta pedagogická

28. 06. 2019

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Fakulta ekonomická se připojila k mezinárodní iniciativě SDG Accord

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta ekonomická

25. 06. 2019