DEN s Fakultou zdravotnických studií – více než den otevřených dveří

První říjnovou středu, 3. října 2018, bude Fakulta zdravotnických studií (FZS) pořádat svůj DEN. Den setkání uchazečů o studium, studentů, absolventů, zaměstnavatelů a všech, kteří se o dění na FZS zajímají.

Ve středu 3. října od 9 do 17 hodin bude možné v prostorách fakulty v Husově 11 v Plzni získat informace o tom, jak probíhá studium na FZS, co patří do přijímacího řízení, jak vypadá test, který je součástí přijímací zkoušky, co je to přípravný kurz ke studiu a mnoho dalšího.

Fakulta nabízí obory jak v bakalářské formě studia (fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, všeobecná sestra, porodní asistence, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotní laborant), tak i v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech). V odborných učebnách budou představeny jednotlivé studijní programy a obory tak, aby uchazeč získal o nelékařských profesích lepší přehled a mohl se dobře rozhodnout pro konkrétní obor.

Fakulta zdravotnických studií letos slaví deset let své existence. Za tu dobu se může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. Pro ty budoucí bude jistě užitečná možnost setkat se se zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, tedy se zaměstnavateli absolventů fakulty. „Součástí celodenní akce je i prezentace hlavních partnerů fakulty, na jejichž pracovištích studenti absolvují stěžejní část odborné praxe. Fakulta představí i činnost Fakultního centra zdraví,“ doplňuje informace o programu děkanka FZS Ilona Mauritzová.

A protože ke studiu patří i mimostudijní aktivity, budou současní studenti neformálně prezentovat své studentské zkušenosti.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Pavel KORELUS

26. 09. 2018


Staňte se dárci krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 01. 2020

Západočeská univerzita má nového partnera v Japonsku

Spolupráce Univerzita

Fakulta elektrotechnická

11. 02. 2020

Svojí prací inspiruje Lucie Houdová i další dívky vydat se cestou vědy

Spolupráce Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

07. 02. 2020