Malí studenti techniky zahájili semestr

Spolu s příchodem nového školního roku zahájila Fakulta strojní ZČU druhý ročník Dětské technické univerzity. Svět techniky budou letos děti objevovat nejen v Plzni, ale nově i v Klatovech. Během slavnostní imatrikulace, která se konala ve středu 26. září, se ke studiu zapsalo celkem 75 malých posluchačů.

Dětská technická univerzita je určena pro žáky obou stupňů základních škol. Ti si v průběhu dvou semestrů v Plzni a Klatovech pod dohledem zkušených odborníků vyzkouší řadu experimentů a navštíví vybrané průmyslové podniky, které jsou do projektu zapojeny.

V Plzni bylo zapsáno kromě 25 posluchačů, kteří se účastnili prvního ročníku a rozhodli se v letošním roce pokračovat, také 30 studentů nových. Noví posluchači projdou stejným programem, jaký probíhal v minulém akademickém roce. Budou se věnovat 3D tisku z plastu a kovu, výrobě obráběných zvířátek a figurek, chemickým experimentům, zkoumání vlastností materiálů i parní turbíně. Pro pokračující posluchače je ve spolupráci se studenty z UWB Racing Teamu, pracovníky Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU a odborníky z Fakulty strojní připraven zcela nový studijní plán. Současně se díky spolupráci s Úhlava, o.p.s., Střední průmyslovou strojní v Klatovech a Gymnáziem Jaroslava Vrchlického v Klatovech podařilo vytvořit kroužky také pro děti v Klatovech.

Zde je unikátní propojení dvou dětských univerzit, které na Západočeské univerzitě v Plzni máme. Kromě Fakulty strojní bude do výuky zapojena také Fakulta pedagogická. Děti z Klatov se během roku podívají i do Plzně, kde si obě fakulty připraví pro děti krátký program. V Klatovech se seznámí s prostředím tamních partnerských podniků,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl. Jednotlivé aktivity budou probíhat v obou městech vždy ve středu od 15 hodin.

 „Naší snahou je ukázat žákům oblast techniky především zábavnou formou. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo alespoň část dětí pro techniku nadchnout a rozhodly se ji v budoucnu studovat, doplňuje děkan Milan Edl.

Celý program druhého ročníku Dětské technické univerzity bude stejně jako v loňském roce zakončen slavnostní promocí, při níž úspěšní absolventi převezmou diplomy z rukou děkana Fakulty strojní.

Projekt Dětské technické univerzity 2018 se uskuteční pod záštitou Plzeňského kraje, města Plzně, děkana Fakulty strojní Milana Edla a děkana Fakulty pedagogické Miroslava Randy. Bližší informace o Dětské technické univerzitě jsou k dispozici na webových stránkách.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

27. 09. 2018


Studentka Fakulty právnické poskytla pomoc zraněné ženě

Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

10. 02. 2020

Studenty Fakulty elektrotechnické čeká odborná soutěž SVOČ 2020

Soutěž Studenti Věda

Fakulta elektrotechnická

14. 02. 2020

Studenti Sutnarky navrhli pro fakulty ZČU pouzdra na senzory teploty a vlhkosti

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta elektrotechnická

24. 02. 2020