Rektor provázel nové studenty

V areálu Západočeské univerzity se poprvé konal Rok jedna. Noví studenti došli s Miroslavem Holečkem až do jeho kanceláře.
Aby noví studenti Západočeské univerzity snáze vstoupili do akademického světa, zorientovali se a věděli si rady, konala se pod záštitou Informačního a poradenského centra ZČU letos poprvé akce Rok jedna. Kampus na Borech změnila v pondělí 1. října ve stanové městečko, ve kterém se prezentovaly součásti univerzity i studentské spolky. Prváci od jejich zástupců dostávali především užitečné rady, týkající se například kreditního systému, zápočtů, zkoušek, JIS karty, menzy či univerzitní knihovny. Mohli se také zapojit do několika workshopů, grilovat, posedět při hudbě...

Součástí Roku jedna ale byly také prohlídky kampusu. Hned tu první přitom studenti absolvovali s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem. Nové studenty přivítal, přičemž kvitoval, že na Bory dorazili také z fakult, které sídlí v centru Plzně, a poté s nimi prošel trasu vedoucí přes Fakultu strojní na střechu Fakulty elektrotechnické až na rektorát do jeho kanceláře.

Kromě toho, jak univerzita funguje, nezapomněl rektor mladé ženy a muže pozvat na tradiční akci Pivo s rektorem, která se koná v úterý 2. října v areálu Plzeňského Prazdroje.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

02. 10. 18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

03. 12. 2018

Výroční zasedání Sportovního programu ZČU Western Stars uzavře rok 2018

Sport Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

09. 12. 2018

Svět a energie: energetická mytologie

Přednáška Studenti Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

28. 11. 2018