Vědci z Fakulty aplikovaných věd a centra NTIS se představují dětem

Dětští diváci díky reportáži ČT :D poznali, jak se měří intenzita mozkové aktivity nebo co jsou chytrá okna. Pro fakultu a výzkumné centrum ZČU to znamená další zpřístupnění vědy mladým.

Česká televize natočila v prostorách Fakulty aplikovaných věd a výzkumného centra NTIS dvě reportáže pro dětský kanál ČT :D. Jeho diváci se tak mohli dozvědět, na čem vědci Západočeské univerzity pracují, a návštěva laboratoře neuroinformatiky nebo představení moderních materiálů je možná zaujalo tak, že na ZČU budou jednou studovat.

Reportáže vznikly pro pořad Planeta Yó a jsou k vidění on-line. V první z nich postava Koumáka nejdříve ovládá vláček pomocí myšlenek, poté děti seznámí s činností mozku. S vysvětlením principu měření intenzity mozkové aktivity a jeho využití mu pomáhá Jana Sládková. Druhá reportáž se věnuje moderním materiálům a Koumák v ní spolu s Radkem Kottnerem zkouší pevnost a lehkost sandwichového kompozitu. Hned poté zavítá do laboratoře, ve které vznikají nanostrukturní tenkovrstvé materiály, kde mu David Kolenatý vysvětlil princip takzvaného chytrého okna.

FAV a NTIS se na děti zaměřuje dlouhodobě. Během prázdninových měsíců pro ně pořádá letní školy Campo Arduino, Campo Lampone a MechCamp, které je zasvěcují do tajů kybernetiky nebo mechaniky, během školního a akademického roku pak laboratoře navštěvují školní exkurze. Protože FAV spolupracuje i s Hnutím Na vlastních nohou – Stonožka, přicházejí děti nejen ze základních, ale také z mateřských škol. Fakulta ovšem vítá také středoškoláky - případné uchazeče o studium.

Fakulta aplikovaných věd

Jana TURJANICOVÁ

05. 10. 2018


Projekt Desing+ prověřil schopnost studentů spolupracovat napříč obory

Spolupráce Studenti Univerzita

Celouniverzitní

15. 02. 2019

První společný Den otevřených dveří technických fakult ZČU měl úspěch

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

05. 02. 2019

Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

Beseda Veřejnost Věda

Fakulta filozofická

12. 02. 2019