Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 1. díl

Absolventka oboru Průmyslové inženýrství a management Fakulty strojní Petra Housarová dohlíží ve firmě Gerresheimer na kvalitu řízení provozu. Čím ji společnost oslovila?
Motto podniku Gerresheimer Horšovský Týn, spol. s r.o., který se zabývá výrobou inhalátorů a inzulínových per, zní: Pomáháme vám žít lépe. Mezi jeho zaměstnanci je od srpna 2017 i Petra Housarová, absolventka oboru Průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU.

Pracovnice řízení kvality provozu je první z úspěšných absolventů ZČU v německých firmách, které vám budeme každé pondělí představovat.


Proč jste si pro svoji budoucí kariéru vybrala právě firmu Gerresheimer Horšovský Týn?
Firma je na mezinárodním trhu již řadu let, z čehož se dá předpokládat, že se jedná o stabilní a perspektivní podnik. Nejvíce mě zaujal výrobní program, při kterém vznikají výrobky z plastů pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví s důrazem na vysokou kvalitu.

Čím vás práce pro německou firmu obohatila?
Jedná se o práci v čistém provozu, seznámila jsem se s novými kolegy, mohu spolupracovat na více projektech.

Získávala jste pracovní zkušenosti již během studia?
Při studiu na katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni jsem se zúčastnila trainee programu, v jehož rámci jsem spolupracovala s dalšími studenty na projektech v několika firmách. Během této aktivity jsem se seznámila s různými provozy a výrobními procesy, a tak jsem si mohla ověřit své teoretické znalosti i v praxi.

Jak vám ve vaší kariéře pomohly znalosti získané na ZČU?
Při své práci na pozici pracovnice řízení kvality provozu využívám denně při řešení interních reklamací nabyté teoretické znalosti z oblasti řízení kvality. Konkrétně jde o metodu 5x Proč, Ishikawa diagram, neboli diagram rybí kosti, a metodu 8D Report. Jedná se především o postupy ke zlepšení kvality ve výrobě a k řešení různých problémů s cílem identifikovat, napravit a eliminovat opakování problémů. Právě získání teoretických znalostí těchto metod a nástrojů řízení kvality na ZČU mi pomohlo rychle se zorientovat ve své nové práci.

Co byste doporučila budoucím absolventům?
V dnešní době, kdy je na trhu práce mnoho zahraničních firem, je důležité znát některý ze světových jazyků, zejména angličtinu nebo němčinu. Proto je vhodné při studiu na vysoké škole využívat všech nabízených možností, jako jsou jazykové kurzy či zahraniční stáže. Dále bych studentům doporučila účastnit se trainee programu či odborných praxí ve firmách.

Medailonek absolventa vznikl v rámci platformy „Science & Industry“ Západočeské univerzity v Plzni, jejímiž partnery jsou Obchodní a průmyslová komora Regensburg a Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Video


Galerie


Fakulta strojní

Pavel KORELUS

08. 10. 2018


Fakulta zdravotnických studií chystá cyklus přednášek o efektivním tréninku paměti

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 05. 2020

Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020

Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020