Západočeská univerzita se při Týdnu vědy a techniky otevře veřejnosti

Výzkumná centra pozvou zájemce do laboratoří, připraven je také workshop na téma atraktivních metod při výuce technických a přírodovědných předmětů.

Vůbec poprvé se letos Západočeská univerzita připojí k Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR, největšímu vědeckému festivalu v České republice. V celé ČR se uskuteční od 5. do 11. listopadu, program ZČU pak ve dnech 6. - 8. listopadu. Co nabídne?

V úterý 6. 11. od 10 hodin začne v centru NTC (Teslova 9) přednáška, která představí výzkumnou činnost v oblasti kompaktní biomechaniky. Dozvíte se, jak lze využít počítačové simulování dopravních nehod ke zvýšení bezpečnosti motoristů.

Ve stejný den zvou do svých prostor veřejnost další dvě univerzitní výzkumná centra. Centrum RTI Fakulty strojní (Univerzitní 22) představí mezi 13. a 17. hodinou nejzajímavější výzkumné projekty a špičkové technické vybavení laboratoří. Řeč bude o tom, co je aditivní výroba, jak lze pomocí 3D skeneru získat digitální obraz rozměrných objektů, jak se vizualizují konstrukční data pomocí 3D brýlí či co je to digitální dvojče. Centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (Technická 8) pak mezi 15. a 17. hodinou láká na unikátní laboratoře a v nich hry ovládané mozkovými vlnami, holografickou laboratoř, ukázky virtuální reality, tvorbu analogových i digitálních map, robotické artisty nebo přípravu tenkovrstvých materiálů a ukázky plazmatu. Ve stejný čas se NTIS otevře také ve čtvrtek 8. 11.

Týden vědy a techniky na ZČU uzavře v pátek 9. 11. workshop Bav se vědou – atraktivní metody a pomůcky při výuce technických a přírodovědných předmětů v budově Fakulty pedagogické (Klatovská 51).

Na všechny akce je potřeba se registrovat. Odkazy najdete u jednotlivých událostí na webu Týdne vědy a techniky. Vstup je vždy zdarma.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Týden vědy a techniky Akademie věd ČR koordinuje Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

10. 10. 2018


Studenti katedry rehabilitačních oborů připravili další Fitness den pro amputáře

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

26. 02. 2020

Studentka Fakulty právnické poskytla pomoc zraněné ženě

Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

10. 02. 2020

Němčina je budoucnost... Chceš se zlepšit?

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 02. 2020