Nejlepší momenty 100 let republiky budou k vidění na jedné výstavě

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a jejich pedagogové se obrazově ohlédli za historií Československa.
Ve středu 17. října bude v Galerii Ladislava Sutnara otevřena výstava Dobrých 100 aneb Nejlepší okamžiky 100 let republiky. Velice prestižní premiéru si odbyla již 6. září ve Washingtonu DC, kde s ní zástupce velvyslance České republiky Zdeněk Beránek oficiálně zahájil každoroční podzimní washingtonský Festival vzájemných inspirací, jehož tématem bylo sté výročí nezávislosti.

Celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a jejich dva pedagogové vypracovali na 102 ilustrací. Jde o obrazové ohlédnutí za dobrými věcmi, které dala naše republika světu, nebo které v naší republice vznikly bez ohledu na politickou situaci. Základní koncept projektu vytvořila uznávaná ilustrátorka a autorka Renáta Fučíková, působící na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Studenti vytvořili v průběhu dvou semestrů pozitivní mapu sta let republiky. Dějiny všedního dne spolu s významnými kulturními, vědeckými a sportovními počiny jsou představeny prostřednictvím obrazů a stručných textů. Projekt vychází tiskem v nakladatelství Euromedia Group. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby“. Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny. Encyklopedii doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou. Na pultech knihkupectví se kniha objeví koncem října.

Galerie


Celouniverzitní

Lenka Thomayer Opatrná

12. 10. 2018


ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020