Nejlepší momenty 100 let republiky budou k vidění na jedné výstavě

Studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a jejich pedagogové se obrazově ohlédli za historií Československa.
Ve středu 17. října bude v Galerii Ladislava Sutnara otevřena výstava Dobrých 100 aneb Nejlepší okamžiky 100 let republiky. Velice prestižní premiéru si odbyla již 6. září ve Washingtonu DC, kde s ní zástupce velvyslance České republiky Zdeněk Beránek oficiálně zahájil každoroční podzimní washingtonský Festival vzájemných inspirací, jehož tématem bylo sté výročí nezávislosti.

Celkem 46 studentů ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a jejich dva pedagogové vypracovali na 102 ilustrací. Jde o obrazové ohlédnutí za dobrými věcmi, které dala naše republika světu, nebo které v naší republice vznikly bez ohledu na politickou situaci. Základní koncept projektu vytvořila uznávaná ilustrátorka a autorka Renáta Fučíková, působící na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Studenti vytvořili v průběhu dvou semestrů pozitivní mapu sta let republiky. Dějiny všedního dne spolu s významnými kulturními, vědeckými a sportovními počiny jsou představeny prostřednictvím obrazů a stručných textů. Projekt vychází tiskem v nakladatelství Euromedia Group. Obrazová publikace nabízí na více než 200 stranách výběr událostí, vynálezů, děl, ale i věcí každodenní potřeby, které měly a mnohdy stále mají na Českou republiku pozitivní dopad. Podporují myšlenku, že máme na co být hrdi, a ukazují, že na historii je možné dívat se i z jiného úhlu pohledu. Co rok, to originální barevná dvoustrana mapující jeden významný prvek. Co desetiletí, to obecnější zamyšlení a vystižení „ducha doby“. Kniha, určená nejen pro starší školáky a mládež, by měla být nezbytnou součástí každé rodinné i školní knihovny. Encyklopedii doplňuje jedinečný soubor vzdělávacích karetních her. Celá publikace vznikala za odborné spolupráce s historičkou Lenkou Křížovou. Na pultech knihkupectví se kniha objeví koncem října.

Galerie


Celouniverzitní

Lenka Thomayer Opatrná

12. 10. 2018


Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019

Magdalena Edlová se stala prezidentkou Asociace univerzit třetího věku

Další vzdělávání Univerzita Úspěchy

Celouniverzitní

22. 01. 2019

Fakulta filozofická se představí uchazečům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

08. 01. 2019