Akademici se dozvěděli o on-line vzdělávání i vzájemném učení studentů

Na Západočeské univerzitě opět přednášel Brian Dorn z univerzity v Nebrasce. Vedl dva workshopy.
V rámci projektu ESF Západočeské univerzity v Plzni zavítal na ZČU letos již podruhé Brian Dorn z University of Nebraska v Omaze. Cílem jeho návštěvy bylo inspirovat akademické pracovníky k inovacím výuky informatiky směrem k využití potenciálu on-line vzdělávání, převrácené třídy ("flipped classroom") a vzájemného učení studentů.

V nabitém programu krátkého pobytu v Plzni se uskutečnily dva workshopy - jeden na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a druhý na katedře informatiky Fakulty aplikovaných věd. V rámci workshopu na katedře informatiky si vyučující s výrazným zájmem vyzkoušeli a diskutovali vedení výuky metodou vzájemného učení studentů. S velkým úspěchem se setkala také přednáška pro akademické pracovníky, studenty i učitele základních a středních škol v rámci konference Učitel IN. Akademičtí pracovníci a doktorandi měli dále možnost konzultovat s Brianem Dornem individuálně své plány v oblasti inovací výuky i výzkumné záměry v oboru informatika, didaktika informatiky a informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Spolupráce s Brianem Dornem je pozitivním příkladem zvýšení zájmu pracovníků Západočeské univerzity v Plzni o inovace vysokoškolské výuky. Díky aktuálním projektům je možné podpořit příjezd zahraničních expertů v oblasti vysokoškolské pedagogiky i výjezd zaměstnanců ZČU do zahraničí na akce a semináře zaměřené na zvýšení kvality a příklady dobré praxe vysokoškolské výuky. Více informací poskytne PhDr. Lucie Rohlíková, PhD., Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU, tel. 377 631 900, e-mail: lrohlik@rek.zcu.cz.

V listopadu na ZČU vystoupí další významný host - australský edTech specialista Allan Carrington. Další zajímavé přednášky budou následovat. Sledujte web Celoživotního a distančního vzdělávání.


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

22. 10. 2018


Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019

Finále Plzeň hledá studenty ZČU do poroty i pro návrh festivalové ceny

Festival Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

07. 01. 2019

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018