Akademici se dozvěděli o on-line vzdělávání i vzájemném učení studentů

Na Západočeské univerzitě opět přednášel Brian Dorn z univerzity v Nebrasce. Vedl dva workshopy.
V rámci projektu ESF Západočeské univerzity v Plzni zavítal na ZČU letos již podruhé Brian Dorn z University of Nebraska v Omaze. Cílem jeho návštěvy bylo inspirovat akademické pracovníky k inovacím výuky informatiky směrem k využití potenciálu on-line vzdělávání, převrácené třídy ("flipped classroom") a vzájemného učení studentů.

V nabitém programu krátkého pobytu v Plzni se uskutečnily dva workshopy - jeden na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a druhý na katedře informatiky Fakulty aplikovaných věd. V rámci workshopu na katedře informatiky si vyučující s výrazným zájmem vyzkoušeli a diskutovali vedení výuky metodou vzájemného učení studentů. S velkým úspěchem se setkala také přednáška pro akademické pracovníky, studenty i učitele základních a středních škol v rámci konference Učitel IN. Akademičtí pracovníci a doktorandi měli dále možnost konzultovat s Brianem Dornem individuálně své plány v oblasti inovací výuky i výzkumné záměry v oboru informatika, didaktika informatiky a informační a komunikační technologie ve vzdělávání.

Spolupráce s Brianem Dornem je pozitivním příkladem zvýšení zájmu pracovníků Západočeské univerzity v Plzni o inovace vysokoškolské výuky. Díky aktuálním projektům je možné podpořit příjezd zahraničních expertů v oblasti vysokoškolské pedagogiky i výjezd zaměstnanců ZČU do zahraničí na akce a semináře zaměřené na zvýšení kvality a příklady dobré praxe vysokoškolské výuky. Více informací poskytne PhDr. Lucie Rohlíková, PhD., Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU, tel. 377 631 900, e-mail: lrohlik@rek.zcu.cz.

V listopadu na ZČU vystoupí další významný host - australský edTech specialista Allan Carrington. Další zajímavé přednášky budou následovat. Sledujte web Celoživotního a distančního vzdělávání.


ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

22. 10. 2018


Student Fakulty aplikovaných věd Lukáš Picek sklízí mezinárodní úspěchy

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

07. 05. 2020

Projekt Termovize do škol byl podpořen mezinárodním grantem SPIE Education Outreach

Další vzdělávání Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

22. 05. 2020

The future is... Sledujte unikátní projekt umělců v karanténě

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 05. 2020