ZČU spolupořádá mezinárodní sympozium o bezpečnosti v dopravě a modelování poranění člověka

Od 1. do 3. listopadu spolupořádá výzkumné centrum NTC (Nové technologie - výzkumné centrum) mezinárodní sympozium v severočínském Tchien-ťinu na téma bezpečnosti vozidel a modelování poranění člověka pro současnou a budoucí mobilitu.

Výzkum a vývoj v oblasti modelování lidského těla pro analýzu rizika poranění během nárazu se na Západočeské univerzitě rozvíjí už dvacet let. Impaktní biomechanikou s využitím škálovatelných virtuálních modelů člověka se zabývá výzkumné centrum NTC a vyvinuté modely aplikuje pro zjišťování rizika poranění v dopravě. V této oblasti úzce spolupracuje i s dalšími výzkumnými centry Západočeské univerzity – s pracovištěm Nové technologie pro informační společnost (NTIS) a Regionálním technologickým institutem (RTI).

Na sympoziu v Číně představí ředitel výzkumného centra NTC Luděk Hynčík škálovatelný virtuální biomechanický model člověka Virthuman, určený pro rychlou analýzu rizika poranění během nárazu. Odborníci z NTC ho vyvinuli v úzké spolupráci se společností ESI Group. Model je vhodný pro simulaci nárazů dospělých i dětí a umožňuje volit i výšku a váhu člověka. Uplatnění už našel i v praxi, společnost ESI Group ho nabízí jako jeden z modulů softwarového vybavení virtuálního privátního serveru (VPS) pro simulaci nárazů.

V oboru bezpečnosti v dopravě pěstuje NTC i rozsáhlou mezinárodní spolupráci s mnoha evropskými i mimoevropskými zeměmi a jeho zaměstnanci přednášejí na významných mezinárodních fórech a publikují v prestižních odborných časopisech. V letošním roce výzkumné centrum navázalo kontakt právě s univerzitou v Tchien-ťinu (Tianjin University of Science and Technology - TUST), kde již došlo k první výměně výzkumníků. „Čínský postdoktorand pracuje nyní jeden rok v našem výzkumném centru a dva moji studenti doktorského studia odjeli v září na čtvrt roku na TUST,“ popisuje spolupráci Luděk Hynčík a dodává, že letos na jaře ZČU a TUST podaly společný výzkumný projekt. Pořádání mezinárodního sympozia s účastí odborníků z USA, Japonska, Koreje, Indie a České republiky je dalším významným milníkem.

Stále hledáme nové výzkumníky a východní trh disponuje významným potenciálem kvalitních lidí,“ říká Luděk Hynčík. „Pořádání sympozia může přivést na naši univerzitu nové zahraniční studenty a postdoktrandy,“ doplňuje.

Vedle Západočeské univerzity a univerzity v Tchien-ťinu (Tianjin University of Science and Technology) se na pořádání sympozia podílí Technologická univerzita jižní Číny (South China University of Technology - SCUT) a společnost China Automotive Technology and Research Center Co. Ltd.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Šárka Stará

24. 10. 18


Programátoři, pozor! Catalysts Coding Contest je opět tady.

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

06. 11. 2018

Fakulta strojní je škola doporučená zaměstnavateli

Úspěchy

Fakulta strojní

02. 11. 2018

Čestný doktorát převzal Karol Hricovini

Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

15. 11. 2018