Fakulta ekonomická zahájila spolupráci s partnerskou fakultou v Šanghaji

Ve dnech 16. - 23.10 navštívili členové vedení Fakulty ekonomické Shanghai Lixin University of Accounting and Finance v čínské Šanghaji. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele Zahraničního oddělení tamní univerzity Li Wei Donga a navázala na návštěvu čínské delegace na ZČU z května letošního roku.

Během týdenního pobytu se děkanka plzeňské fakulty Michaela Krechovská, proděkan pro studijní záležitosti Jaroslav Dokoupil a proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Preis podrobně seznámili s chodem zahraničního studijního programu určeného pro mezinárodní studenty. Dozvěděli se o podmínkách pro studium jednotlivých předmětů v angličtině, ale také o zázemí kampusu, dostupné infrastruktuře (učebny, koleje, doprava po městě) a cenové náročnosti pobytu. Sešli se rovněž se zahraničními studenty, kteří již v Šanghaji studují tento akademický rok, a získali od nich cennou zpětnou vazbu.

Členové vedení Fakulty ekonomické dále dojednali finální verzi a podpis Memoranda o porozumění ze strany vedení šanghajské univerzity, které má pětiletou platnost a oficiálně rámuje rozjíždějící se spolupráci mezi oběma institucemi.

Prvními konkrétními kroky spolupráce jsou studentské výměny: tři studenti z Šanghaje již v Plzni začali studovat v zimním semestru 2018-19, jeden český student byl vybrán a bude nominován ke studiu na Shanghai Lixin University of Accounting and Finance na podzim příštího roku. Alespoň jednoho dalšího českého studenta plánuje ZČU vybrat v první polovině roku 2019. Tito studenti Fakulty ekonomické tak budou moci již v příštím roce zažít na vlastní kůži vzdělávací systém šanghajské univerzity, poznat nové metody ve výuce se zaměřením na mezinárodní byznys, finance a účetnictví, a získat tak nejen nové znalosti, ale rovněž zažít mimořádně atraktivní kulturu východní Asie a prostředí jednoho z klíčových globálních center světa.

V návaznosti na memorandum se plánuje v příštím roce dohoda a podpis bilaterální smlouvy, která podrobné aktivity vzájemné spolupráce bude dále upravovat a specifikovat.

Členové české delegace se poté zúčastnili i Mezinárodního fóra vedoucích akademických pracovníků, které šanghajská univerzita uspořádala v kampusu u příležitosti devadesátiletého výročí založení.

Galerie


Fakulta ekonomická

Michaela Krechovská, Jiří Preis, Jaroslav Dokoupil

30. 10. 2018


Musíme uhájit povinnou školní docházku, říká rektor ZČU Miroslav Holeček

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

19. 05. 2020

Tandem se uchází o Evropskou jazykovou cenu Label

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

01. 06. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020