Fakulta ekonomická zahájila spolupráci s partnerskou fakultou v Šanghaji

Ve dnech 16. - 23.10 navštívili členové vedení Fakulty ekonomické Shanghai Lixin University of Accounting and Finance v čínské Šanghaji. Návštěva se uskutečnila na pozvání ředitele Zahraničního oddělení tamní univerzity Li Wei Donga a navázala na návštěvu čínské delegace na ZČU z května letošního roku.

Během týdenního pobytu se děkanka plzeňské fakulty Michaela Krechovská, proděkan pro studijní záležitosti Jaroslav Dokoupil a proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy Jiří Preis podrobně seznámili s chodem zahraničního studijního programu určeného pro mezinárodní studenty. Dozvěděli se o podmínkách pro studium jednotlivých předmětů v angličtině, ale také o zázemí kampusu, dostupné infrastruktuře (učebny, koleje, doprava po městě) a cenové náročnosti pobytu. Sešli se rovněž se zahraničními studenty, kteří již v Šanghaji studují tento akademický rok, a získali od nich cennou zpětnou vazbu.

Členové vedení Fakulty ekonomické dále dojednali finální verzi a podpis Memoranda o porozumění ze strany vedení šanghajské univerzity, které má pětiletou platnost a oficiálně rámuje rozjíždějící se spolupráci mezi oběma institucemi.

Prvními konkrétními kroky spolupráce jsou studentské výměny: tři studenti z Šanghaje již v Plzni začali studovat v zimním semestru 2018-19, jeden český student byl vybrán a bude nominován ke studiu na Shanghai Lixin University of Accounting and Finance na podzim příštího roku. Alespoň jednoho dalšího českého studenta plánuje ZČU vybrat v první polovině roku 2019. Tito studenti Fakulty ekonomické tak budou moci již v příštím roce zažít na vlastní kůži vzdělávací systém šanghajské univerzity, poznat nové metody ve výuce se zaměřením na mezinárodní byznys, finance a účetnictví, a získat tak nejen nové znalosti, ale rovněž zažít mimořádně atraktivní kulturu východní Asie a prostředí jednoho z klíčových globálních center světa.

V návaznosti na memorandum se plánuje v příštím roce dohoda a podpis bilaterální smlouvy, která podrobné aktivity vzájemné spolupráce bude dále upravovat a specifikovat.

Členové české delegace se poté zúčastnili i Mezinárodního fóra vedoucích akademických pracovníků, které šanghajská univerzita uspořádala v kampusu u příležitosti devadesátiletého výročí založení.

Galerie


Fakulta ekonomická

Michaela Krechovská, Jiří Preis, Jaroslav Dokoupil

30. 10. 2018


Fakulta elektrotechnická pořádá letní školu v Klatovech

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

15. 08. 2019

Zástupci ZČU a OTH Amberg-Weiden projednávali další spolupráci

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

13. 08. 2019

Rektor Miroslav Holeček jednal s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem

Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

19. 07. 2019