NTC zve na přednášku profesora Šestáka

27 November

27. listopadu, 17:00

Fakulta strojní (V115b), Univerzitní 8

Přednáška Věda Veřejnost

V úterý 27. listopadu 2018 od 17 hodin se na Západočeské univerzitě uskuteční přednáška profesora Jaroslava Šestáka věnovaná tématu "Energetika dnes a zítra aneb politika versus zdravý rozum vědy a techniky."

Vstup: volný
Určeno pro: členy akademické obce i odbornou veřejnost
Kontakt: Lenka Holečková

Prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc., dr. h. c., je emeritním badatelem Akademie věd ČR a profesorem v Centru nových technologií (NTC) Západočeské univerzity v Plzni v oblasti fyziky a chemie pevných látek.
Je nositelem státní ceny ČR, nejvyšších vyznamenání Akademie věd ČR a České společnosti chemické.

Seminář je pořádán v rámci projektu Popularizace odborných témat k oboru inženýrství speciálních materiálů (VS-18-045).

Nové technologie - výzkumné centrum

Lenka Holečková

27. 11. 2018, 17:00


27 September

Techmania Science Center


Celouniverzitní

27. 09. 2019, 17:00

22 August
Beseda Další vzdělávání Veřejnost

Brain&Breakfast: Šimon Pánek - Hodnotový leadership

místnost UL 601, budova Fakulty strojní


Celouniverzitní

22. 08. 2019, 08:30

14 October
Seminář Univerzita Zaměstnanci

Seminář a workshop Dopad (Impact) a diseminace v projektech Horizont

Plzeň, ZČU (bude upřesněno)


Celouniverzitní

14. 10. 2019, 09:00