Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

14 Listopad

14. listopadu, 14:00

Fakulta elektrotechnická (EP 130)

Studenti Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity, nejvýznamnější událost akademického roku, se letos uskuteční ve středu 14. listopadu.

Určeno pro: zaměstnanci, studenti

Termín v polovině listopadu není zvolen náhodně. Každoročně si totiž Západočeská univerzita touto slavnostní událostí připomíná Den boje studentů za svobodu a demokracii. Na slavnostní zasedání jsou zváni nejen pedagogové a vědečtí pracovníci, ale také studenti. Ti za tímto účelem mohou využít rektorského volna, které jim bylo na středu 14. listopadu uděleno.

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU se uskuteční v budově Fakulty elektrotechnické, v posluchárně EP 130. Začátek je ve 14 hodin.

Během slavnostního zasedání převezme čestný titul doctor honoris causa profesor Karol Hricovini (nar. 1952 v Bratislavě), fyzik, působící na francouzské Univerzitě Cergy-Pontoise. Úspěšného vědce, který se podílí na vzniku nové experimentální laboratoře pro fyziku tenkých vrstev na plzeňské univerzitě, ocení Vědecká rada ZČU mimo jiné za jeho významnou aktivní spolupráci se Západočeskou univerzitou. Čestný doktorát mu bude udělen na základě návrhu výzkumného centra NTC (Nové technologie-výzkumné centrum). Dále budou představeni noví profesoři a docenti a rektor Miroslav Holeček předá pamětní medaile osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Hudební doprovod během slavnostního odpoledne zajistí orchestr Consortium musicum z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.


Celouniverzitní

Šárka Stará

14. 11. 2018, 14:00


07 Leden
Seminář Studenti Zaměstnanci

Líný učitel na ZČU? Zveme vás na workshop Roberta Čapka

místnost EP 110 v budově Fakulty elektrotechnické, kampus Bory


Celouniverzitní

07. 01. 2019, 15:00

25 Leden
Beseda Další vzdělávání Přednáška

Marian Jelínek se vrací na ZČU

místnost UP104 v budově Fakulty strojní


Celouniverzitní

25. 01. 2019, 11:00

05 Prosinec
Beseda Studenti Studium

Francouzská snídaně - start ke studiu ve Francii

Alliance francaise Plzeň, nám. Republiky 12


Ústav jazykové přípravy

05. 12. 2018, 09:30