Slavnostní koncert k 70. výročí založení Fakulty pedagogické

28 November

28. listopadu, 19:30

Dům hudby, Husova 30

Koncert

70 let od zahájení vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni oslaví Fakulta pedagogická slavnostním koncertem, který se uskuteční ve středu 28. listopadu v Domě hudby. 

Vstup: volný
Určeno pro: zaměstnanci, studenti, veřejnost

Zváni jsou všichni, kdo mají chuť připomenout si toto úctyhodné výročí. Violistka Jitka Hosprová,  pěvkyně Lucie Hilscherová a trumpetista Jan Šmat za doprovodu komorního orchestru plzeňské konzervatoře pod vedením Víta Aschenbrennera přednesou například díla Johanna Sebastiana Bacha, Allessandra Scarlattiho nebo Pavla Josefa Vejvanovského.

Vrcholem večera, kdy Jitka Hosprová a Lucie Hilscherová spojí síly se sborovými tělesy katedry hudební kultury Fakulty pedagogické - Dívčím akademickým sborem a Plzeňským akademickým sborem, pak bude světová premiéra kantáty „A na začátku bylo slovo...“, zkomponované k výročí fakulty profesorem Jiřím Bezděkem z katedry hudební kultury na slova Karly Erbové.

Večerem bude provázet Petr Jančařík.

Fakulta pedagogická

Šárka Stará

28. 11. 2018, 19:30


25 August
Studenti Veřejnost Výstava

Výstava Symboly, znaky naší civilizace

Univerzitní knihovna, Univerzitní 18


Univerzitní knihovna

25. 08. 2020, 17:00

27 November


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 00:00

19 August

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, 301 00 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd

19. 08. 2020, 09:00