Hluboké kontrasty oslovily nejen studenty Západočeské univerzity

Beseda Studenti Veřejnost

V Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska se po promítání filmu také diskutovalo s jeho režisérkou.

Katedra filozofie Fakulty filozofické ZČU ve spolupráci s Regionálním infocentrem Plzeňského kraje a Bavorska pořádala ve čtvrtek 8. listopadu promítání filmu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste. Konalo se v rámci kurzu Kulturní profil příhraničí, což je součást celouniverzitního certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region, podpořeného Evropským fondem pro regionální rozvoj (INTERREG V).


Za pořádající katedru popsala akci Jitka Paitlová:

Dvojjazyčný dokumentární film Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste pochází z roku 2015 a přibližuje mnohovrstevnatost životních osudů lidí v německo-česko-rakouské oblasti Šumavy. Režisérka kladla při natáčení velký důraz na široké a celostní chápání kulturní krajiny Šumavy, které odráží nejen tradice a dějinné zvraty, ale též lidské příběhy, lásku ke krajině a její umělecká vyjádření i každodennosti. Spektrum výpovědí německých, českých a rakouských obyvatel pohraničí, kteří v tomto regionu žijí celý život, dokreslují vzpomínky německy hovořících Čechů, kteří museli Československo po II. světové válce nuceně opustit nebo museli/mohli zůstat. Významnou roli hrají také vzpomínky Němců, Čechů a Rakušanů, kteří se v době po II. světové válce či v posledních dvou desetiletích (po roce 1989) do německo-česko-rakouského pohraničí přistěhovali. Celý dokumentární film Hluboké Kontrasty/Tiefe Kontraste je laděn literárně-poeticky a je doprovázen nejen citáty klasiků, jako byli Adalbert Stifter, Johannes Urzidil, Johann Peter, Josef Váchal a Karel Klostermann, ale též básněmi místního umělce Františka Klišíka z Volar.

Promítání se zúčastnili naši studenti a režisérka filmu Lenka Ovčáčková, která představila i svůj nový projekt V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines, dále německý novinář Karl Reitmeier, který pravidelně informuje o dění v příhraničí (Böhmenseite v Chamer Zeitung), historik Miroslav Šedivý z Katedry historických věd FF ZČU, jehož poslední kniha přibližuje válku o bavorské dědictví, i další příznivci česko-bavorského přátelení z řad veřejnosti.

Díky této pestré společnosti napříč obory a generacemi se rozvinula živá a inspirativní diskuze. Hovořili jsme o pohnutých dějinách příhraničí, které bylo ve 20. století svědkem mnoha vzájemných křivd, ale též pokusů o jejich překonání. Dlouho jsme mluvili o vzájemných vztazích lidí žijících dnes v příhraničí, kteří jsou čím dál více otevřeni setkávání a „hranice překračující“ (grenzüberschreitende) spolupráci. Debatovali jsme o aktuálních tématech příhraničního dění z oblasti kultury, zejména o rozvoji kulturních center, muzeí a festivalů v příhraničí (za všechny zmiňme Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, Glasmuseum ve Frauenau nebo česko-bavorský festival Treffpunkt), školství a vzdělávání, kde se neustále rozšiřují možnosti našich studentů vyjet do Německa (viz například Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA), o turistice jako neformálním setkávání lidí z příhraničí na různých místech Šumavy, Českého lesa i Bavorského lesa, o politice a vzkvétající spolupráci obcí, výzkumu, podnikání, a to v oblasti tradičních řemesel (souvisejících s vlnou či sklem) i moderního průmyslu (technologický transfer), v neposlední řadě o volnočasových aktivitách dobrovolníků (například o obyvatelích Poběžovic, kteří vlastními silami revitalizovali zdejší zámek). Jasný důkaz toho, že hluboké kontrasty se v příhraničí proměňují v prohlubující se kooperace.

Galerie


Fakulta filozofická

Pavel KORELUS

15. 11. 2018


Zemřel výtvarník Karel Malich. Jeho dílo znají všechny návštěvy ZČU

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 10. 2019

Černobyl očima jaderné lady Dany Drábové

Přednáška Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

13. 11. 2019

Plzeň hostila druhý ročník mezinárodního sympozia k bezpečnosti dopravy

Konference Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 10. 2019