Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií byl zvolen Lukáš Štich

Tisková zpráva Univerzita

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií (FZS) zvolil v pondělí 3. prosince kandidáta na děkana na další čtyřleté funkční období. Stal se jím zaměstnanec FZS Lukáš Štich.

Na funkci děkana FZS kandidoval Lukáš Štich jako jediný. V tajném hlasování mu odevzdalo svůj hlas 7 z 12 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, od 28. března 2019 do roku 2023.

Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů dvanáctičlenného Akademického senátu FZS získal v prvním kole volby. V čele nejmladší fakulty Západočeské univerzity nahradí Lukáš Štich děkanku Ilonu Mauritzovou. Ta fakultu řídila nejprve v letech 2008 – 2011, současné funkční období uplyne 27. března 2019.

PhDr. Lukáš Štich (*1985) vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, oborově se profiloval v oblasti informačních technologií. Od roku 2007 působil jako pedagog, nejprve na plzeňském Gymnáziu Františka Křižíka, poté na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU. Má bohaté zkušenosti v oblasti zavádění podpory výuky studijních oborů, např. zavedení e‑learningové výuky pro obory studované v dálkové formě, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe, například s Vyšší odbornou školou zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií. Ve spolupráci s Ústavem celoživotního vzdělávání působil jako koordinátor projektů a lektor e-kurzů. V současné době působí jako projektový manažer na děkanátu FZS ZČU. Zde se podílí na realizaci projektů ve vazbě na fondy Evropské unie, zajišťuje uživatelskou podporu IT a podílí se na řešení veřejných zakázek.

Lukáš Štich chce, aby FZS byla pro studenty i zaměstnance prestižní institucí. Studenty chce maximálně zapojit do tvůrčích a výzkumných aktivit fakulty. V oblasti vzdělávání je jeho prioritou získání akreditace dalšího navazujícího magisterského oboru. Důležitý směr podle něj představuje rozvíjení mezinárodních vztahů, které podporují projektovou a výzkumnou spolupráci a otevírají studentům i zaměstnancům širší možnosti jejich odborného rozvoje.

Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2008 transformací z Vysoké školy v Plzni, o.p.s., a nabízí vzdělání v nelékařských zdravotnických oborech. Tvoří ji tři katedry: katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví; katedra rehabilitačních oborů a katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Fakulta nabízí obory v bakalářské formě studia (fyzioterapie, ergoterapie, ortotik-protetik, všeobecná sestra, porodní asistence, radiologický asistent, zdravotnický záchranář, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, zdravotní laborant) i v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech a ošetřovatelská péče v chirurgických oborech). Za deset let existence se fakulta může pochlubit 2226 úspěšnými absolventy. V současné době zde studuje přes 900 studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Fakulta zdravotnických studií

Šárka Stará

03. 12. 2018


Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

16. 01. 2020

On-line soutěž KONTEXT zná vítěze

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

10. 01. 2020