Západočeská univerzita má tři nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Mezi šedesáti novými profesory, kteří v úterý 18. prosince převzali v Karolinu z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety, byli i tři pedagogové ZČU. Na plzeňské univerzitě tak nyní působí 96 akademiků s hodností profesora.

Jednou z devíti žen, které získaly nejvyšší akademickou hodnost, je vedoucí katedry konstruování strojů Fakulty strojní ZČU prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.  Na fakultě působí od roku 2000. V současné době rozvíjí aktivity i v Regionálním technologickém institutu (RTI), výzkumném centru Fakulty strojní.  Profesorkou byla jmenována na návrh Vědecké rady ZČU, a to pro obor Strojní inženýrství.

Oborem Václavy Lašové je konstruování a zejména technické výpočty velkých obráběcích strojů. Praxi získala ve firmě Škoda, kde pracovala jako výpočtářka a specialistka na MKP simulace obráběcích strojů, tj. simulace pomocí numerické metody nazývané metoda konečných prvků (MKP). Praktické zkušenosti přenesla do výuky konstruování strojů a uplatnila i v celé řadě výzkumných projektů v oboru.

V současnosti působí Václava Lašová také v Centru kompetence - Strojírenská výrobní technika Praha, kde se zabývá výzkumem možnosti uplatnění alternativních neželezných materiálů ve stavbě strojů. V úzké spolupráci s firmou Škoda Machine Tool, a.s., Plzeň se spolu se svými doktorandy účastní vývoje unikátního multifunkčního stroje.


Proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické ZČU prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. byl jmenován na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor Podniková ekonomika a management.

Na Fakultě ekonomické ZČU působí Emil Vacík už od doby jejího vzniku v Plzni, nejprve jako externí pracovník, od roku 2004 na plný úvazek. Jeho pracovištěm byla nejprve katedra inovací a projektů (později katedra podnikové ekonomiky a managementu), v současnosti působí na katedře financí a účetnictví.

Věnuje se především takovým oblastem, jako jsou strategické řízení firem, sledování firemní výkonnosti, nové přístupy k projektovému řízení ve firmách a řízení rizik. Při svém akademickém a pedagogickém působení se opírá o předchozí praxi v managementech různých podnikatelských subjektů. Své znalosti uplatňuje i při odborné spolupráci s jinými vysokými školami obdobného zaměření (Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykův ústav vyšších studií v Praze, Technická univerzita v Liberci, Ostbayerische Technische Hochshule Amberg – Weiden). V současné době se intenzivně zabývá problematikou připravenosti firem pro vstup do epochy Společnost 4.0. 


Prof.  MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D. byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy pro obor Vnitřní nemoci.

Samuel Vokurka působí na katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií, dále na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy a jeho pracovištěm je rovněž Fakultní nemocnice Plzeň, kde je momentálně lékařem na lůžkovém oddělení ORAD – Onkologické a radioterapeutické kliniky. V minulosti stál v čele správní rady Nadace pro transplantaci kostní dřeně a hovořilo se o něm jako o následovníkovi jeho učitele Vladimíra Kozy, zakladatele této nadace.

Galerie


prof. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

prof. MUDr. Samuel VOKURKA, Ph.D.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

20. 12. 2018


Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020

Nejlepší současná grafická umělecká tvorba je v Galerii Ladislava Sutnara

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16. 06. 2020

Fakulta strojní předala studentům Dětské technické univerzity diplomy

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

30. 06. 2020