Fakulta filozofická se představí uchazečům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila den otevřených dveří na středu 15. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15. Program doplní ukázky práce kateder, prohlídka budovy a představení vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

V úvodu představí fakultu její děkan David Šanc. Proděkanka pro studijní záležitosti Helena Horová seznámí přítomné s pravidly přijímacího řízení a s podmínkami studia. Dále budou následovat prezentace jednotlivých oborů, respektive kateder fakulty.

Filozofická fakulta nabízí studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Díky zahraničním partnerům, jejichž počet průběžně roste, mohou studenti Fakulty filozofické vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty prakticky do celého světa. „Naši studenti pravidelně využívají možnosti absolvovat studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, vyhledávané jsou dále studijní pobyty v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Maroku a dalších destinacích,“ říká Helena Horová, proděkanka fakulty, která chce svým studentům poskytnout co nejširší možnosti pro získání jazykových znalostí a zkušeností ze zahraničí.

Od akademického roku 2019/2020 plánuje fakulta zahájit výuku dvou nových studijních programů, které v současné době procházejí schvalovacím procesem Národního akreditačního úřadu. Jedná se o bakalářský studijní program Sociální práce, který bude v případě udělení akreditace připravovat odborníky pro sociální sféru, a navazující magisterský studijní program Bavorská studia, jehož absolventi by mohli získat tzv. double master, tedy diplom nejen ze Západočeské univerzity, ale i z univerzity v Regensburgu. Od příštího akademického roku by se možnost získat dvojí diplom měla ještě rozšířit. Studium typu double degree totiž fakulta připravuje také ve spolupráci s partnerskou Université d´Artois v Arrasu, a to pro bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi.

Během dne otevřených dveří budou mít zájemci o studium i jejich rodiče možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů, a to přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují, a jsou tedy schopni poskytnout podrobné informace. Pro uchazeče je to zároveň příležitost potkat své budoucí učitele.

Přesný harmonogram dne otevřených dveří je k dispozici na webových stránkách fakulty ff.zcu.cz. Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů fakulta přijímá v elektronické podobě do 31. března 2019.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

08. 01. 2019


Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

11. 09. 2020

Expedice Z101 vyrazí na cestu se záštitou rektora ZČU

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

24. 08. 2020

Vědecký časopis s kořeny na Fakultě strojní ZČU postupuje v žebříčku kvality

Spolupráce Úspěchy Věda

Fakulta strojní

26. 08. 2020