Fakulta filozofická se představí uchazečům o studium

Studium Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni letos připravila den otevřených dveří na středu 15. ledna. Setkání se zájemci o studium proběhne od 15 hodin v místnosti č. 319 v budově fakulty v Sedláčkově ulici č. 15. Program doplní ukázky práce kateder, prohlídka budovy a představení vědecko-výzkumné činnosti fakulty.

V úvodu představí fakultu její děkan David Šanc. Proděkanka pro studijní záležitosti Helena Horová seznámí přítomné s pravidly přijímacího řízení a s podmínkami studia. Dále budou následovat prezentace jednotlivých oborů, respektive kateder fakulty.

Filozofická fakulta nabízí studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Díky zahraničním partnerům, jejichž počet průběžně roste, mohou studenti Fakulty filozofické vyjíždět na krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty prakticky do celého světa. „Naši studenti pravidelně využívají možnosti absolvovat studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, vyhledávané jsou dále studijní pobyty v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Maroku a dalších destinacích,“ říká Helena Horová, proděkanka fakulty, která chce svým studentům poskytnout co nejširší možnosti pro získání jazykových znalostí a zkušeností ze zahraničí.

Od akademického roku 2019/2020 plánuje fakulta zahájit výuku dvou nových studijních programů, které v současné době procházejí schvalovacím procesem Národního akreditačního úřadu. Jedná se o bakalářský studijní program Sociální práce, který bude v případě udělení akreditace připravovat odborníky pro sociální sféru, a navazující magisterský studijní program Bavorská studia, jehož absolventi by mohli získat tzv. double master, tedy diplom nejen ze Západočeské univerzity, ale i z univerzity v Regensburgu. Od příštího akademického roku by se možnost získat dvojí diplom měla ještě rozšířit. Studium typu double degree totiž fakulta připravuje také ve spolupráci s partnerskou Université d´Artois v Arrasu, a to pro bakalářský studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi.

Během dne otevřených dveří budou mít zájemci o studium i jejich rodiče možnost v přátelské atmosféře diskutovat o přijímacím řízení, průběhu studia i o uplatnění absolventů, a to přímo se zástupci kateder, které jednotlivé obory zajišťují, a jsou tedy schopni poskytnout podrobné informace. Pro uchazeče je to zároveň příležitost potkat své budoucí učitele.

Přesný harmonogram dne otevřených dveří je k dispozici na webových stránkách fakulty ff.zcu.cz. Přihlášky ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů fakulta přijímá v elektronické podobě do 31. března 2019.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

08. 01. 2019


Srpnové a zářijové letní školy na západočeské univerzitě cílí na techniku

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

09. 08. 2019

Dvě největší letní školy ZČU se rozloučily koncertem

Další vzdělávání Koncert Veřejnost

Celouniverzitní

26. 07. 2019

Katedra informatiky a výpočetní techniky zkoumá propojení žurnalistiky a umělé inteligence

Spolupráce

Fakulta aplikovaných věd

16. 07. 2019