Vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová získala významné ocenění

Univerzita Úspěchy Zaměstnanci

Medaili Josefa Jungmanna uděluje Česká asociace rusistů a nestává se to často. S tím, jak Ruské centrum funguje, jsem velice spokojená, říká její čerstvá držitelka.

Vedoucí Ruského centra při Západočeské univerzitě v Plzni Vlasta Klausová získala ve čtvrtek 17. ledna významné ocenění. Republikový výbor České asociace rusistů jí u příležitosti jejího životního jubilea udělil Medaili Josefa Jungmanna. Vlasta Klausová patří k nejznámějším českým rusistům a kromě Ruského centra je také vedoucí oddělení slovanských jazyků ZČU, místopředsedkyní Česko-ruské společnosti a jednatelkou České asociace rusistů. „Je to pro mě překvapení a milé potěšení. Říkám si, že to je ocenění mé práce, protože se ruštině věnuji nepřetržitě od roku 1983,“ nechala se slyšet Vlasta Klausová.

Předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti Jiří Klapka o ocenění řekl:  „Josef Jungmann je světově uznávaný jako zakladatel slavistiky, a proto ho Česká asociace rusistů zvolila na své nejvyšší ocenění. Medaile se uděluje od roku 1977, ne často a ne každému. Mezi laureáty z celého světa od Ameriky po Čínu ovšem nejsou jen vědci, nýbrž také propagátoři české kultury v zahraničí. Z českých osobností například Karel Gott či Eva Pilarová.“

Vlasta Klausová studovala obor ruština-dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1983 vyučovala ruštinu na SOU obchodní v Plzni, na Gymnáziu Rokycany a v Jazykové agentuře Trident. Na ZČU, kde založila Ruské centrum, působí od roku 2002. „S tím, jak Ruské centrum funguje, jsem velice spokojená. Od roku 2012 máme velkou návštěvnost, chodí sem nejen studenti, kteří se zúčastňují výuky ruštiny všech úrovní včetně konverzace s rodilou mluvčí, ale povedly se nám i čtyři velice významné projekty. Celkový zisk z těchto grantů pro chod a provoz centra byl téměř 20 tisíc euro,“ popisuje.

V letošním roce bude Ruské centrum organizovat například semináře pro vyučující ruštiny základních a středních škol, významnou akcí bude pořádání 53. ročníku krajského kola recitační soutěže Ars Poetica - Puškinův památník. „Myslím si, že po té určité pauze, kdy ruština nebyla populární a vyučovaná, je o ni v současné době velký zájem. Na Ústavu jazykové přípravy jsme na třetím místě po angličtině a němčině. Zájem vzrůstá u studentů, kteří si najdou budoucí povolání ve firmách s ruskou účastí, chtějí cestovat nebo přes různé projekty jako je Erasmus vyjíždějí na stáže do rusky mluvících zemí,“ dodává Vlasta Klausová.

Ruské centrum při ZČU funguje od 12. prosince 2012 a coby mezinárodní vzdělávací a kulturní projekt ho realizuje fondem Russkij mir. Studenty ZČU, žáky středních a základních škol Plzeňského kraje, odbornou i laickou veřejnost centrum seznamuje s ruským jazykem a ruskou kulturou prostřednictvím vzdělávacích, tvůrčích, informativních i projektových akcí.


Galerie


Ústav jazykové přípravy

Pavel KORELUS

17. 01. 2019