Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

V rámci cyklu besed Univerzita jako příležitost, pořádaného katedrou filozofie Fakulty filozofické ZČU od loňského října, tentokrát vystoupí přední český biochemik a předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR Martin Fusek. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 15 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově 19.

Studenti, akademici a veřejnost budou mít možnost diskutovat na téma Aplikovaný výzkum a jeho role na univerzitě. Snahou bude ukázat vztah exaktní, patentové vědy a humanitních a společenskovědních oborů. Diskutován bude především jejich význam a místo ve světě aplikovaného výzkumu,“ říká Naděžda Hlaváčková z organizačního týmu Fakulty filozofické.

Biochemik Martin Fusek vede tým technologického transferu v Ústavu organické chemie a biochemie. Léčiva, která díky spolupráci ústavu s farmaceutickým průmyslem vznikají, pomáhají milionům lidí na celém světě - léčí pacienty s HIV, cystickou fibrózou, onkologické pacienty a řadu dalších.

 „Pokud se věda dělá dobře, vytváří výsledky, které přispívají ke zlepšení lidského života,“ konstatuje Martin Fusek a dodává, že instituce působící v oblasti vědy a výzkumu by měly k tomuto cíli směřovat. K možné spolupráci humanitních a exaktních oborů říká: „Chce to chtít z obou stran." Záleží podle něj na obou skupinách, zda se dokáží domluvit. „A možná to chce i lidi, kteří budou dělat tlumočníky,“ navrhuje s odkazem na zkušenosti získané při mnoha jednáních zástupců akademické a komerční sféry.

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., absolvoval obor organická chemie na Vysoké škole chemicko‑technologické v Praze. V roce 1988 získal titul kandidáta věd v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, v roce 2012 byl v témže oboru jmenován profesorem. V letech 1989 – 1995 pracoval jako postdoktorand v USA a Německu a následně působil v soukromých firmách, např. Sigma-Aldrich a Merck. V současné době je Martin Fusek zástupcem ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky. Je členem několika dozorčích rad vědeckých institucí, členem předsednictva České společnosti chemické a dalších organizací. Martin Fusek je autorem více než padesáti původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií.

 V rámci cyklu Univerzita jako příležitost organizátoři z Fakulty filozofické připravují besedy se sociologem a členem Národního akreditačního ústavu pro vysoké školství Dušanem Lužným nebo s novinářem Jindřichem Šídlem a dalšími osobnostmi. Více informací najdou zájemci na webových stránkách besedního cyklu.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

04. 02. 2019


Umělecká fakulta vybírá talenty do bakalářského studia

Studenti Studium Univerzita

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 01. 2020

CS.KOMIKS.19 má vítěze. Jsou mezi nimi i studenti Sutnarky

Soutěž Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 01. 2020

ZČU připravuje nový strategický záměr

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 01. 2020