Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

V rámci cyklu besed Univerzita jako příležitost, pořádaného katedrou filozofie Fakulty filozofické ZČU od loňského října, tentokrát vystoupí přední český biochemik a předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR Martin Fusek. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 7. února od 15 hodin v univerzitní kavárně Družba v Sedláčkově 19.

Studenti, akademici a veřejnost budou mít možnost diskutovat na téma Aplikovaný výzkum a jeho role na univerzitě. Snahou bude ukázat vztah exaktní, patentové vědy a humanitních a společenskovědních oborů. Diskutován bude především jejich význam a místo ve světě aplikovaného výzkumu,“ říká Naděžda Hlaváčková z organizačního týmu Fakulty filozofické.

Biochemik Martin Fusek vede tým technologického transferu v Ústavu organické chemie a biochemie. Léčiva, která díky spolupráci ústavu s farmaceutickým průmyslem vznikají, pomáhají milionům lidí na celém světě - léčí pacienty s HIV, cystickou fibrózou, onkologické pacienty a řadu dalších.

 „Pokud se věda dělá dobře, vytváří výsledky, které přispívají ke zlepšení lidského života,“ konstatuje Martin Fusek a dodává, že instituce působící v oblasti vědy a výzkumu by měly k tomuto cíli směřovat. K možné spolupráci humanitních a exaktních oborů říká: „Chce to chtít z obou stran." Záleží podle něj na obou skupinách, zda se dokáží domluvit. „A možná to chce i lidi, kteří budou dělat tlumočníky,“ navrhuje s odkazem na zkušenosti získané při mnoha jednáních zástupců akademické a komerční sféry.

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., absolvoval obor organická chemie na Vysoké škole chemicko‑technologické v Praze. V roce 1988 získal titul kandidáta věd v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, v roce 2012 byl v témže oboru jmenován profesorem. V letech 1989 – 1995 pracoval jako postdoktorand v USA a Německu a následně působil v soukromých firmách, např. Sigma-Aldrich a Merck. V současné době je Martin Fusek zástupcem ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a předsedou výzkumné rady Technologické agentury České republiky. Je členem několika dozorčích rad vědeckých institucí, členem předsednictva České společnosti chemické a dalších organizací. Martin Fusek je autorem více než padesáti původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií.

 V rámci cyklu Univerzita jako příležitost organizátoři z Fakulty filozofické připravují besedy se sociologem a členem Národního akreditačního ústavu pro vysoké školství Dušanem Lužným nebo s novinářem Jindřichem Šídlem a dalšími osobnostmi. Více informací najdou zájemci na webových stránkách besedního cyklu.

Galerie


Fakulta filozofická

Šárka Stará

04. 02. 2019


Z italského závodního okruhu přivezli studenti ZČU šesté místo

Spolupráce Tisková zpráva Úspěchy

Fakulta strojní

30. 07. 2019

V Klatovech poprvé otevře dětská letní škola. Žáci poznají elektrotechniku a elektroniku

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

31. 07. 2019

Slavnostní promoce zakončila 8. ročník letní školy Fakulty ekonomické

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

15. 07. 2019