Francouzská univerzita Artois projevila zájem o rozšíření spolupráce se ZČU

Spolupráce Studium

Prorektor Univerzity Artois Ahmed El Kaladi při své návštěvě Západočeské univerzity ve čtvrtek 7. února vyjádřil zájem nejen rozšířit společné aktivity s Fakultou filozofickou, ale navázat užší kontakt s Fakultou aplikovaných věd a s Fakultou elektrotechnickou.

„Naše spolupráce trvá už několik let. Nyní bychom ji chtěli ještě rozšířit,“ řekl k dosavadním vazbám s Fakultou filozofickou prorektor pro mezinárodní vztahy Univerzity Artois Ahmed El Kaladi během setkání s prorektorem Západočeské univerzity Vladimírem Duchkem, jehož se účastnila také proděkanka FF pro studijní záležitosti Helena Horová a vedoucí katedry románských jazyků FF Marie Fenclová.

V rámci programu Erasmus+ spolupracuje univerzita Artois, sídlící v severofrancouzském Arrasu, s katedrou románských jazyků a s katedrou historických věd Fakulty filozofické už od roku 2008. Od roku 2012 mohli studenti magisterského oboru Učitelství francouzštiny pro střední školy absolvovat double degree program. Díky tomu získalo přes třicet českých studentů a čtyři francouzští diplom z obou univerzit. Podle slov vedoucí katedry románských jazyků Marie Fenclové si fakulta dokonce vysloužila od  francouzské ambasády pochvalu jako fakulta s největším počtem absolventů česko-francouzských double degree programů.

V současné době se připravuje program dvojího diplomu pro bakalářské studium oboru Cizí jazyky pro komerční praxi. Pokud se vše podaří, mohl by být v nabídce Fakulty filozofické od příštího akademického roku. Fakulta bude usilovat také o to, aby double degree program mohla opět nabízet i studentům navazujícího magisterského studia oboru Učitelství francouzštiny pro střední školy.

„Máme zájem o prohloubení spolupráce i v jiných oborech. Styčné body  vidíme v případě  Fakulty aplikovaných věd, kde bychom mohli kooperovat na poli umělé inteligence, nebo u Fakulty elektrotechnické v oblasti elektrického inženýrství,“ uvedl prorektor univerzity, kterou se Západočeskou univerzitou pojí nejen dosavadní aktivity, ale také podobná doba vzniku – založena byla v roce 1992, počet studentů přes 11 000 a úzké propojení s průmyslovými firmami. „Univerzita má nést zodpovědnost za místní průmysl,“ vyjádřil své přesvědčení prorektor Vladimír Duchek, který tak ocenil směřování Univerzity Artois a potvrdil, že stejnou cestou se už od samého počátku ubírají i technické fakulty Západočeské univerzity.

Svého francouzského kolegu Vladimír Duchek ujistil, že přípravu double degree programů s Fakultou filozofickou vedení univerzity plně podporuje a možnost rozšíření spolupráce vítá. Nabídku předá fakultám, jichž se týká.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

10. 02. 2019


Místo aby seděla doma, studentka Sutnarky pomáhá jako dobrovolník

COVID-19 Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

09. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

Absolventi Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

01. 07. 2020