Brain & Breakfast - Technologická revoluce a její dopady na společnost

21 February

21. února, 08:30

multimediální učebna ULR601

Další vzdělávání Přednáška Věda

Pojďte s námi posnídat a něco nového se dozvědět. V rámci akce Brain and Breakfast budeme živě přenášet přednášku Prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c. na téma Technologická revoluce a její dopady na společnost z pražského Impact Hubu.

Vstup: volný, po přihlášení
Určeno pro: zaměstnanci, studenti

Brain & Breakfast se uskuteční 21. února v 8:30 v nové multimediální učebně ULR601 a ráno vám zpříjemníme i malou snídaní.

Technologická revoluce silně ovlivní trh práce i vzdělávací systém. Postupně se některé obecnější principy promítají i do fungování společnosti a státu. V přednášce Vladimíra Maříka budou prezentovány hlavní principy Průmyslu 4.0, zejména komunikační prosíťování, virtualizace prvků fyzického světa a znalostmi podporovaná integrace systémů. Prodiskutovány budou vhodné modely a způsoby reprezentace složitých systémů, stejně jako principy fungování agentních systémů. “V přednášce bude také představena nová role robotů v průmyslové revoluci i dopady myšlenek Průmyslu 4.0 na energetiku, chytrá města nebo zdravotnictví,” zve za pořádají Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Jana Holatová. Zvláštní pozornost bude věnována dopadům na život společnosti, které mohou být jak pozitivní, tak i negativní.

Akce je zdarma, je však nutné se přihlásit zde.

http://https//www.youtube.com/watch?v=NwQtq_lxJO4



Celouniverzitní

Jakub Truneček

21. 02. 2019, 08:30


20 November
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Univerzitní upír 2019

Transfuzní oddělení FN Plzeň


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 07:00

15 November
Univerzita Věda Veřejnost

Týden vědy a techniky na ZČU

Fakulta pedagogická


Celouniverzitní

15. 11. 2019, 11:00

11 November
Festival Spolupráce Veřejnost

Plzeňský Design Week

DEPO 2015


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 11. 2019, 08:00