Fakulta zdravotnických studií navázala spolupráci s Roman Kreuziger Cycling Academy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni navázala spolupráci s Roman Kreuziger Cycling Academy, jejíž činnost podporují studenti fyzioterapie.

Nejúspěšnější český silniční cyklista Roman Kreuziger zaštítil projekt zajišťující profesionální podmínky rozvoje a výchovy mladých cyklistů. Roman Kreuziger Cycling Academy vytváří nadaným cyklistům profesionální podmínky od zajištění kompletního vybavení přes oblečení až po služby maséra a fyzioterapeutů, přičemž na této činnosti se podílejí také budoucí maséři a fyzioterapeuti - studenti stejnojmenného oboru na Fakultě zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni.

„Stejně jako se Roman Kreuziger Cycling Academy snaží dávat šance talentovaným závodníkům, snažíme se jako fakulta dávat šance talentovaným studentům. Sport bez zdravotnictví být nemůže. Naši fyzioterapeuti nacházejí uplatnění nejen ve zdravotnických oborech, ale i v tělovýchovné praxi či sportovní přípravě. Jsou důležitou součástí sportovních týmů, přičemž si jako fakulta vážíme možnosti spolupracovat s Roman Kreuziger Cycling Academy. Naši studenti tak získávají hodnotnou příležitost uplatnit své znalosti v praxi a cizelovat své dovednosti,“ uvedl Lukáš Štich pověřený funkcí děkana FZS.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

19. 02. 2019


Představujeme Etický kodex ZČU (1)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

21. 09. 2020

Západočeská univerzita přechází na distanční výuku

COVID-19 Studium Tisková zpráva

Celouniverzitní

22. 09. 2020

Studenty i zaměstnance ZČU provede nestandardním semestrem speciální webová stránka

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

17. 09. 2020