Adam Železný - Alternativní metody výroby keramiky

20 February

20. února, 16:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň

Studenti Veřejnost Výstava

Srdečně zveme 20. února od 16 do 18 hodin do Inkubator Gallery, která se nachází v budově fakulty designu a umění, na výstavu Adama Železného. Kurátorem výstavy, která potrvá do 15. března, je Jan Van Woensel.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenti, veřejnost
Kontakt: Jan Van Woensel

Adam Železný (*1986) klade ve své tvorbě důraz na akci, která jeho práci staví na pomezí užitého a volného umění. Je milovníkem materiálů, obzvláště přírodních. S tím úzce souvisí možnosti zpracovávání a řemeslo. V průběhu studií na SUPŠ v Bechyni začal pociťovat jistou náklonnost ke keramickým materiálům a jejich zpracovávání. Proto ve studiu dál pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Keramiky a porcelánu, kde v roce 2014 absolvoval pod vedením Maxima Velčovského.

Výstava je prezentací pokusů uskutečněných v rámci doktorského studijního programu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér Keramika a porcelán. Výsledkem experimentu jsou keramické objekty, na kterých Adam Železný demonstruje vliv exploze, respektive působení tlaku vyvolaného rychlou energetickou přeměnou, na plastické keramické těsto. Poukazuje na možnosti využití této nekonvenční techniky tvarování keramického materiálu.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

20. 02. 2019, 16:00


24 September

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

24. 09. 2019, 18:00

16 October
Další vzdělávání Konference Veřejnost

Národní identita ve sjednocené Evropě

budova ZČU, Jungmannova 1, aula JJ221


Celouniverzitní

16. 10. 2019, 09:30

18 September
Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Setkání s novými vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade

Vědeckotechnický park Plzeň


Celouniverzitní

18. 09. 2019, 15:10