Rektor Miroslav Holeček převzal jmenovací dekret

Tisková zpráva Univerzita

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček převzal v úterý 19. února z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekret. Druhé funkční období v čele ZČU zahájí 1. března. 

Pro Miroslava Holečka se na konci listopadu vyslovil nadpoloviční většinu hlasů Akademický senát ZČU. Na základě jeho návrhu pak 11. ledna prezident Miloš Zeman jmenoval Miroslava Holečka do funkce rektora na další čtyři roky.

Jmenovací dekret v úterý 19. února odpoledne Miroslavu Holečkovi předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Jmenováni byli také další tři rektoři českých veřejných vysokých škol - rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej, rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja a rektor Ostravské univerzity Jan Lata, který se ceremoniálu nemohl zúčastnit a dekret mu byl zaslán. Všichni čtyři rektoři vstupují do svého druhého funkčního období, univerzity povedou do roku 2023.

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček (nar. 1961) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru mechanika a ve stejném oboru se zde také habilitoval. Začínal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vyučoval předměty zaměřené na mechaniku na Fakultě strojní a Fakultě aplikovaných věd. V letech 2007 – 2015 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu ZČU Nové technologie – výzkumné centrum (NTC). V březnu 2015 vystřídal Ilonu Mauritzovou v čele Západočeské univerzity. Jeho první funkční období skončí 28. února 2019. Plzeňskou univerzitu povede do konce února 2023.

Ve svém volebním programu Miroslav Holeček připomněl, že vysoké školy se v důsledku nové legislativy stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují svou interní strategii. Ve svém druhém funkčním období tak chce rektor převést plzeňskou univerzitu do této „nové doby“, v níž vidí univerzitu jako jednotnou, kompaktní instituci, jejíž jednotlivé součásti úzce spolupracují. Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení bude získání institucionální akreditace. Předměty i celé studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci jednotlivých součástí univerzity. Silný důraz bude rektor klást na rozvíjení internacionalizace. Právě pro tuto oblast byl nově zřízen post prorektorky.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

20. 02. 2019


Systém BASIL z FAV bude pomáhat nesoběstačným lidem ovládat počítač mozkem

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta aplikovaných věd

14. 05. 2020

Veletrh pracovních příležitostí je letos pouze online

Studenti Studium Univerzita

Celouniverzitní

29. 05. 2020

The future is... Sledujte unikátní projekt umělců v karanténě

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 05. 2020