Cyber Dialogue

28 March

28. března, 09:15

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7

Konference Studenti Veřejnost

Konference Cyber Dialogue představí inspirativní projekty v boji proti lžím, manipulacím a nenávisti v online prostoru.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost
Více informací na: https://www.cyberdialogue.cz/program.html

Konferenci pořádá humanitární organizace Člověk v tísni. Ta už víc než 25 let pomáhá obětem násilných konfliktů v různých částech světa a vnímá silnou provázanost mezi nenávistnou rétorikou a zvýšenou ochotou páchat násilí na lidech, kteří se stali jejím cílem. „Proto nás také v Česku a v Evropě velice znepokojují projevy nenávisti a cílené dezinformace, s kterými se v současnosti setkáváme nejen na sociálních sítích,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace.

V rámci jednodenní konference a navazujících workshopů se 28. března v pražském centru současného umění DOX představí nejzajímavější zahraniční i české projekty, které pomáhají v kultivaci on-line prostoru a účinně bojují s šířením nepravdivých informací a hrubnutím debaty. "Chceme propojit studenty a aktivní lidi se zájmem o téma s mediálními experty, datovými žurnalisty, zástupci platforem, reklamy a businessu a podpořit je v jejich aktivitách," zní z organizace Člověk v tísni.

Návštěvníci akce se budou moct seznámit s širším kontextem a aktuálními výzkumnými poznatky v této oblasti, s možnostmi seberegulace marketingu ve vztahu k dezinformačním webům, vývojem v oblasti fact-checkingu, counter speech a existujících právních rámců.  

Slovo dostanou i zástupci inspirativních projektů, které se osvědčily v boji s nenávistnými projevy na internetu doma i v zahraničí. Konference nastíní možnosti občanského aktivismu včetně jeho financování, představí konkrétní aktivity boje s propagandou. Dlouhodobým cílem organizace Člověk v tísni je přispět ke vzniku širšího občanského hnutí, které bude nositelem budoucích aktivit s tímto zaměřením.

Na co se můžete těšit:

Širší technologický a společenský kontext problematiky představí v úvodní řeči Josef Šlerka.

Hannes Ley z Německa bude mluvit o občanské iniciativě #ichbinhier, která má přes 40 tisíc příznivců a zasazuje se o slušnou a věcnou debatu na internetu.

Zakladatel známého projektu Demagog.cz Jan Tvrdoň pohovoří o trendech v oblasti fact-checkingu a jeho nezastupitelné úloze v on-line prostoru.

Jakub Kalenský a Martin Hála budou varovat před mediální propagandou.

Celá řada dalších hostů a zástupců úspěšných a nadějných projektů bude prezentovat novinky v oblasti reklamy a ochrany značek a boje proti nenávisti na internetu.

Programem konference bude provázet ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Kdy a kde:

Čtvrtek 28/3 od 9:15 do 20:00 (příchod a registrace od 8:30)

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7

Registrace a vstup ZDARMA, občerstvení na místě je zajištěno


Celouniverzitní

Šárka Stará

28. 03. 2019, 09:15


21 November
Další vzdělávání Přednáška

Mateřská péče v Nepálu: aplikovaný lékařský a sociální model přístupu k rození dětí

Fakulta zdravotnických studií, Husova 11, HJ 100


Fakulta zdravotnických studií

21. 11. 2019, 13:55

20 November
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Snídaně po arabsku vol. 7

Kulturka ZČu, Sedláčkova 19


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 09:00

20 November
Přednáška Studenti Univerzita

International Day 2019

DEPO2015


International Office

20. 11. 2019, 16:00