24 hodin s J. F. Smetanou

08 March

8. března, 15:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2

Konference Veřejnost

Odborná konference věnovaná významné obrozenské osobnosti Plzně se uskuteční v rámci Smetanovských dnů.

Vstup: zdarma, registrace do 3. 3. 2019
Určeno pro: veřejnost
Více informací na: https://www.astro.zcu.cz/cs/

Rodák ze Svinišťan u České Skalice Josef František Smetana se do Plzně dostal jako člen premonstrátského řádu v Teplé. Působil jako středoškolský profesor matematiky, ve spolupráci s matematikem Josefem Vojtěchem Sedláčkem prosazoval výuku v češtině a je dokonce autorem česky psaných učebnic silozpytu neboli fyziky, dějepisu a astronomie. K jeho jménu můžeme připojit i označení přírodovědec, historik, autor mnoha básní i starší bratranec hudebního skladatele Bedřich Smetany. Byl činný v obrozenských spolcích, založil noviny Posel od Mže a angažoval se i politicky - byl předsedou plzeňské části Lípy Slovanské.

Připomenout tuto významnou plzeňskou osobnost, člověka, který ze svých prostředků vybavil českou knihovnu pro studenty i veřejnost, pořádal nedělní přednášky pro učně, tovaryše a mistry, autora první česky psané publikace o astronomii Základowé hwězdoslowi čili astronomie, vydané v Plzni roku 1837 - to je cíl dvoudenní konference, kterou pořádá Fakulta pedagogická ZČU společně se Západočeskou pobočkou České astronomické společnosti, Plzeňskou filharmonií, Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a dalšími partnery.

Konference 24 hodin s J. F. Smetanou, jež ve dvanácti příspěvcích přiblíží dílo a dobu tohoto významného Plzeňana, se koná od 8. do 9. března ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje.

Vstup je zdarma, po předchozí registraci. Mezní termín pro podávání přihlášek je 3. března.

Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 03. 2019, 15:00


24 September
COVID-19 Další vzdělávání Zaměstnanci

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Google Meet


Celouniverzitní

24. 09. 2020, 14:00

18 November
Studenti Univerzita Zaměstnanci

Slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU

kampus ZČU, Bory


Celouniverzitní

18. 11. 2020, 00:00

17 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Tvorba on-line testu v LMS Moodle

UL 602 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 09. 2020, 11:00