Bedekr Plzní Ladislava Sutnara vytvoří mapu míst, která bude objevovat veřejnost

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Návštěvník skrze animace vstoupí do virtuální mapy Plzně, kde postupně projde šesti místy, která zasáhla do života Ladislava Sutnara.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara připravila projekt, kterým chce docílit popularizaci díla významného umělce Ladislava Sutnara u široké veřejnosti v místě jeho rodiště i posledního odpočinku, v Plzni. Cílem projektu bylo vytvoření virtuální mapy míst, jenž jsou spjata s osobností Ladislava Sutnara v Plzni, a která by mohla veřejnost systematicky objevovat.

Mapa ve formě jednoduché on-line aplikace s animacemi určenými pro PC/tablet/mobilní telefon představuje šest plzeňských míst spojených se Sutnarem. Veřejnosti aplikace představí neobvyklé propojení virtuálních Sutnarovských artefaktů v historickém kontextu s reálnou současnou podobou městských lokací. Využívá přitom principy tvořivé hravosti, která byla příznačná pro Sutnarův styl práce a pro jeho schopnost podněcovat zájem o vizualitu nejen u expertů, ale také u nejširší veřejnosti.

Mapu je možné nalézt zde a je možné ji spustit v jakémkoliv prohlížeči. Návštěvník skrze animace vstupuje do virtuální mapy Plzně, kde postupně prochází šesti místy, která zasáhla do života Ladislava Sutnara. Na každém z těchto míst jsou tři hravé animace, jejichž autory jsou studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Poté, co uživatel rozklikne všechny tři animace u každého místa, zobrazí se mu text s informacemi o jednotlivých lokalitách. Celá aplikace má také anglickou a německou mutaci.

Animace vznikaly v ateliéru Animované a interaktivní tvorby pod vedením prof. Jiřího Barty a MgA. Vojtěcha Domlátila. Autory jsou jmenovitě studenti: Ondřej Lazar - Katedrála sv. Bartoloměje, Tereza Blažejová - Rodný dům Ladislava Sutnara, Leoš Matějček - 1. česká reálka v Plzni, Tereza Šimanovská - Galerie Ladislava Sutnara, Marina Kudinová – Sutnarka, Martina Holcová - Hrob Ladislava Sutnara.

Jejich příběhy vybízí návštěvníky, aby se vydali po stopách designéra a umělce Ladislava Sutnara a objevili tak tajemství míst s ním spjatých. Bedekr (průvodce) nabízí interaktivní herní plán a putování v něm je možné spojit s opravdovou procházkou po městě. Bedekr vznikl za finanční podpory města Plzně.

Realizátor projektu: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
Ve spolupráci s: Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni - Ing. Michal Kratochvíl a Město Plzeň
Autoři textů: Ing. arch. Petr Klíma a Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Vedoucí projektu: Pavel Liška
Grafika: Matěj Matouš
Programing: blackfish.digital, Lukáš Caldr
Editor: Mgr. MgA. Zdeňka Kučerová

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

05. 03. 2019


Vědec, který působil na ZČU, bude mít v Plzni čestný hrob

Univerzita Věda Zaměstnanci

Celouniverzitní

20. 05. 2020

Roman Kodet z FF získal grant japonské vlády. Přinese nové poznatky o dějinách Japonska

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Fakulta filozofická

15. 05. 2020

Kniha Noční lov od studentky Sutnarky je ve finále soutěže Silent Book Contest

Studenti Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22. 05. 2020