Fakulta zdravotnických studií zve na trénink paměti

13 March

13. března, 15:00

Husova 11 Plzeň

Beseda Další vzdělávání Seminář

Týden od 11. do 17. března 2019 je Národním týdnem trénování paměti. V rámci něho se studenti i veřejnost dozvědí o výsledcích výzkumu mozku, a to srozumitelnou formou prostřednictvím řady akcí. Ani Fakulta zdravotnických studií ZČU nezůstane pozadu.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, veřejnost
Kontakt: Mgr. Lenka Kroupová

Akce Národní týden trénování paměti se koná v rámci celosvětové akce Brain Awarensesa Week pořádaný od roku 1996 organizací Dana Alliance for the Brain. Cílem tohoto týdne je mimo jiné upozornit na to, že trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging zvou veřejnost i studenty na ukázku trénování paměti pro efektivní využití schopností mozku dne 13.3.2019 od 15:00 hodin v Plzni, Husova 11, HJ 100. Naučíte se mnemotechnické metody Loci, metodu číselných tvarů, akrostika atd.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 03. 2019, 15:00


26 November
Konference Věda Veřejnost

Interdisciplinarita - věda a vzdělání na pomezí oborů

Moving Station


Fakulta filozofická

26. 11. 2019, 09:00

12 November
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ozvěny festivalu Jeden svět v Univerzitní knihovně

Univerzitní knihovna ZČU, Univerzitní 18


Univerzitní knihovna

12. 11. 2019, 16:00

17 November

Plzeň - centrum města


Celouniverzitní

17. 11. 2019, 09:45