Fakulta zdravotnických studií zve na trénink paměti

13 March

13. března, 15:00

Husova 11 Plzeň

Beseda Další vzdělávání Seminář

Týden od 11. do 17. března 2019 je Národním týdnem trénování paměti. V rámci něho se studenti i veřejnost dozvědí o výsledcích výzkumu mozku, a to srozumitelnou formou prostřednictvím řady akcí. Ani Fakulta zdravotnických studií ZČU nezůstane pozadu.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, veřejnost
Kontakt: Mgr. Lenka Kroupová

Akce Národní týden trénování paměti se koná v rámci celosvětové akce Brain Awarensesa Week pořádaný od roku 1996 organizací Dana Alliance for the Brain. Cílem tohoto týdne je mimo jiné upozornit na to, že trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging zvou veřejnost i studenty na ukázku trénování paměti pro efektivní využití schopností mozku dne 13.3.2019 od 15:00 hodin v Plzni, Husova 11, HJ 100. Naučíte se mnemotechnické metody Loci, metodu číselných tvarů, akrostika atd.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

13. 03. 2019, 15:00


06 May
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Poradenské semináře USA - Co je tam pro mě?

online (registrace nutná)


Celouniverzitní

06. 05. 2020, 16:00

12 May

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

12. 05. 2020, 09:00

14 September
Konference Seminář Univerzita

Den s jazyky na ZČU – konference a vzdělávací seminář

Plzeň, Univerzitní 22


Ústav jazykové přípravy

14. 09. 2020, 08:00