Karačajevsko a Čerkesko očima archeologa

27 March

27. března, 17:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2

Přednáška Studenti Veřejnost

V druhém díle přednáškového cyklu Do světa, na němž se podílejí Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Fakulta filozofická ZČU, vystoupí archeolog a kastelolog Josef Hložek.

Vstup: zdarma
Určeno pro: studenty, akademiky, veřejnost

Karačajevsko-čerkeská republika se nachází na severních svazích Velkého Kavkazu a je autonomní republikou Ruské federace. Každého, kdo navštíví tuto oblast, na první pohled zaujmou, kromě neobyčejně vlídných a pohostinných obyvatel, jedinečná přírodní panoramata, kterým dominuje Elbrus, nejvyšší hora Kavkazu.
Již při druhém pohledu na svahy horských hřebenů a do hlubokých údolí, která sloužila již od mladšího pravěku jako přirozené dálkové komunikace, se pozornému návštěvníkovi otevírá pohled na neobyčejně široké spektrum velmi dobře dochovaných památek z období pravěku, středověku, novověku i z doby nedávno minulé. V krajině převážně neovlivněné zemědělstvím se v nevelké vzdálenosti od sebe nachází zaniklé středověké a současné žijící vesnice či pravěká hradiště a středověká strážní stanoviště.
Neméně výrazně se do tváře současné krajiny vryly násilné proměny sídelní struktury související s deportacemi kavkazských národů v roce 1944. Výjimečným jevem na svazích Kavkazu nejsou ani postupně zanikající archaické formy dřevěné architektury, které odráží nejen velmi komplikované kulturní vlivy, ale také specifické potřeby komunit žijících v horském prostředí. Většina z těchto staveb byla využívána ještě na konci 20. století.
Přijďte se o Karačajevsku a Čerkesku dozvědět více. Průvodcem vám bude vyučující z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU Josef Hložek. 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

27. 03. 2019, 17:00


07 October
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Noc literatury 2020 v Plzni

klubovna děkanátu FF ZČU, Sedláčkova 38


Univerzitní knihovna

07. 10. 2020, 18:00

17 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Tvorba on-line testu v LMS Moodle

UL 602 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

17. 09. 2020, 11:00

30 September
Univerzita Veřejnost Výstava

Výstava grafického designu a kreseb Philipa Pearlsteina

Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30. 09. 2020, 18:00