Prestižní HR Award už mají tři součásti ZČU. Nově ji získala Fakulta strojní

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Po Fakultě elektrotechnické a výzkumném centru Nové technologie získala prestižní ocenění Evropské komise HR Award také Fakulta strojní se svým výzkumným centrem RTI. Už tři součásti ZČU tak díky ocenění garantují, že kvalitní podmínky pro výzkumné pracovníky jednoznačně patří k jejich prioritám.

Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou pochlubit nejen výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), které ho získaly v prosinci loňského roku, ale od včerejška také Fakulta strojní včetně svého výzkumného centra RTI (Regionální technologický institut).

HR Excellence in Research neboli HR Award je značka, která vyjadřuje, že daná organizace vytváří nediskriminační prostředí, postupuje transparentně jak při přijímání vědeckých pracovníků, tak při hodnocení jejich výkonnosti, umožňuje jejich kariérní rozvoj, poskytuje podmínky pro work-life balance, zkrátka vytváří ve všech ohledech příznivé podmínky pro vědeckou práci. Jejím získáním se součásti zavazují dodržovat personální Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Součásti ZČU tak v mezinárodním měřítku garantují, že jsou důvěryhodným zaměstnavatelem a budou se v tomto směru dále rozvíjet. „Ocenění HR Award si velice vážíme a rádi bychom ho využili i při získávání projektů Technologické agentury ČR a při zapojení fakulty do programu Horizont 2020,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl s odkazem na některé výhody získaného ocenění. Díky HR Award totiž instituce nejen prokazují svoji kvalitu, ale mohou využívat výhodnější podmínky pro čerpání grantů z národních projektů Technologické agentury ČR, která v takovém případě uznává vyšší nároky na režijní náklady. Výhody přináší HR Award i u evropských projektů, kde se například v programu Horizont 2020 posuzuje i kvalita řízení a péče o lidské zdroje.


Fakulta strojní

Šárka Stará

26. 03. 2019


Fakulta filozofická se připojila k Archeologickému létu

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Ve výzkumném centru NTIS vyvinuli vlastního robota pro náročné manipulace v omezeném prostoru

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

04. 06. 2020

Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020