Prestižní HR Award už mají tři součásti ZČU. Nově ji získala Fakulta strojní

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Po Fakultě elektrotechnické a výzkumném centru Nové technologie získala prestižní ocenění Evropské komise HR Award také Fakulta strojní se svým výzkumným centrem RTI. Už tři součásti ZČU tak díky ocenění garantují, že kvalitní podmínky pro výzkumné pracovníky jednoznačně patří k jejich prioritám.

Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou pochlubit nejen výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), které ho získaly v prosinci loňského roku, ale od včerejška také Fakulta strojní včetně svého výzkumného centra RTI (Regionální technologický institut).

HR Excellence in Research neboli HR Award je značka, která vyjadřuje, že daná organizace vytváří nediskriminační prostředí, postupuje transparentně jak při přijímání vědeckých pracovníků, tak při hodnocení jejich výkonnosti, umožňuje jejich kariérní rozvoj, poskytuje podmínky pro work-life balance, zkrátka vytváří ve všech ohledech příznivé podmínky pro vědeckou práci. Jejím získáním se součásti zavazují dodržovat personální Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Součásti ZČU tak v mezinárodním měřítku garantují, že jsou důvěryhodným zaměstnavatelem a budou se v tomto směru dále rozvíjet. „Ocenění HR Award si velice vážíme a rádi bychom ho využili i při získávání projektů Technologické agentury ČR a při zapojení fakulty do programu Horizont 2020,“ říká děkan Fakulty strojní Milan Edl s odkazem na některé výhody získaného ocenění. Díky HR Award totiž instituce nejen prokazují svoji kvalitu, ale mohou využívat výhodnější podmínky pro čerpání grantů z národních projektů Technologické agentury ČR, která v takovém případě uznává vyšší nároky na režijní náklady. Výhody přináší HR Award i u evropských projektů, kde se například v programu Horizont 2020 posuzuje i kvalita řízení a péče o lidské zdroje.


Fakulta strojní

Šárka Stará

26. 03. 2019


Soutěžní florbal se na ZČU hraje už deset let. Naváže na loňský úspěch?

Sport Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

17. 10. 2019

Archeologové ze Západočeské univerzity odkryli v Letech části romského koncentračního tábora

Tisková zpráva Univerzita Věda

Fakulta filozofická

04. 10. 2019

Luděk Hynčík byl hostem patnáctého Science Café v Bruselu

Beseda Přednáška Univerzita

Nové technologie - výzkumné centrum

08. 10. 2019