Fakulta elektrotechnická ZČU je součástí české podnikatelské mise na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Zástupci fakulty představují na veletrhu Smart City Summit & Expo v Tchaj-peji výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT i projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus.
Tchaj-wan je technologický lídr jihovýchodní Asie. Českým firmám i univerzitám proto skýtá mnoho příležitostí. Najít možnosti spolupráce v oblasti Smart Cities je cílem české podnikatelské delegace, vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR, která v posledním březnovém týdnu na Tchaj-wan zamířila. Patří k ní i zástupci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity, která společně s dalšími dvěma českými univerzitami reprezentuje akademickou sféru výzkumu a vývoje.

Delegaci dále tvoří firmy, které působí v oblastech služeb a výroby s vysokou přidanou hodnotou a v oblasti výzkumu a vývoje, především v IT, telekomunikační infrastruktuře, výrobě průmyslového osvětlení nebo zdravotnické techniky.

Význam Tchaj-wanu pro spolupráci ve výzkumu a inovacích dokazuje také účast předsedy Technologické agentury ČR. „Podnikatelská mise má pro nás přínos nejen v získání hlubšího vhledu do oblasti Smart City a smart technologií obecně, ale zejména v rozvoji výzkumné spolupráce s tchaj-wanskými partnery. Naší hlavní misí je oficiální navázání nové a utužení stávající spolupráce s partnerskými institucemi v rámci programu DELTA 2,“ vysvětluje předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Západočeská univerzita na Tchaj-wanu hledá výzkumné a průmyslové partnery do budoucích projektů a pro smluvní výzkum. „Během podnikatelské mise na Tchaj-wan mapujeme trh a aktuální technologické trendy v oblasti Smart City. Na veletrhu Smart City Summit & Expo prezentujeme výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT a představujeme projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus,“ uvádí Petr Kašpar ze skupiny pro SmartCity & IoT na Západočeské univerzitě.

(S využitím tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy ČR.)

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

28. 03. 2019


Ústav jazykové přípravy pořádal kurz Komunikace vědeckého výzkumu

Další vzdělávání Věda Zaměstnanci

Ústav jazykové přípravy

21. 02. 2020

Fakulta ekonomická připravuje malé a střední podniky na podmínky Společnosti 4.0

Seminář Univerzita Věda

Fakulta ekonomická

21. 02. 2020

Start-ups around the world s Rodrigem de Alvarengou

BoostUp Studenti Univerzita

Celouniverzitní

28. 02. 2020