Fakulta elektrotechnická ZČU je součástí české podnikatelské mise na Tchaj-wanu

Spolupráce Univerzita Věda

Zástupci fakulty představují na veletrhu Smart City Summit & Expo v Tchaj-peji výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT i projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus.
Tchaj-wan je technologický lídr jihovýchodní Asie. Českým firmám i univerzitám proto skýtá mnoho příležitostí. Najít možnosti spolupráce v oblasti Smart Cities je cílem české podnikatelské delegace, vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR, která v posledním březnovém týdnu na Tchaj-wan zamířila. Patří k ní i zástupci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity, která společně s dalšími dvěma českými univerzitami reprezentuje akademickou sféru výzkumu a vývoje.

Delegaci dále tvoří firmy, které působí v oblastech služeb a výroby s vysokou přidanou hodnotou a v oblasti výzkumu a vývoje, především v IT, telekomunikační infrastruktuře, výrobě průmyslového osvětlení nebo zdravotnické techniky.

Význam Tchaj-wanu pro spolupráci ve výzkumu a inovacích dokazuje také účast předsedy Technologické agentury ČR. „Podnikatelská mise má pro nás přínos nejen v získání hlubšího vhledu do oblasti Smart City a smart technologií obecně, ale zejména v rozvoji výzkumné spolupráce s tchaj-wanskými partnery. Naší hlavní misí je oficiální navázání nové a utužení stávající spolupráce s partnerskými institucemi v rámci programu DELTA 2,“ vysvětluje předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Západočeská univerzita na Tchaj-wanu hledá výzkumné a průmyslové partnery do budoucích projektů a pro smluvní výzkum. „Během podnikatelské mise na Tchaj-wan mapujeme trh a aktuální technologické trendy v oblasti Smart City. Na veletrhu Smart City Summit & Expo prezentujeme výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT a představujeme projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus,“ uvádí Petr Kašpar ze skupiny pro SmartCity & IoT na Západočeské univerzitě.

(S využitím tiskové zprávy Svazu průmyslu a dopravy ČR.)

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

28. 03. 2019