Konference SMART CITY PLZEŇ zaplnila posluchárnu Fakulty elektrotechnické

Konference Věda Veřejnost

Jak využívat moderní technologie pro zlepšování a zpříjemňování kvality života ve městě pro jeho obyvatele i návštěvníky?

V úterý 26. března se na Fakultě elektrotechnické ZČU konal již 7. ročník konference SMART CITY PLZEŇ. Cyklus věnovaný využívání moderních technologií pro zlepšování a zpříjemňování kvality života ve městě zval na vystoupení řady řečníků, mezi nimi i europrognostika Petera Staňka, jehož přednáška sklidila velký ohlas a její záznam najdete pod tímto článkem.

Úvodního slova a uvítání hostů se zhostil rektor ZČU Miroslav Holeček. Po něm pokračovala ředitelka společnosti TOP EXPO Míla Veselá, která přiblížila program SMART COMMUNITY s důrazem na studentské stáže a pozvala zúčastněné na cyklus konferencí Bezpečnost kritické infrastruktury.

Plzeňská konference měla čtyři bloky. Tomu úvodnímu předsedal Zdeněk Peroutka, děkan FEL, a vystoupili hosté Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu ČR, Vlastimil Gola, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, Zdeněk Žák, starosta Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií.

Ve druhém bloku Energetika, doprava a společnost budoucnosti přednášel zmíněný Peter Staněk, poradce vlády Slovenské republiky pro strategické otázky, třetímu bloku věnovanému dopravě budoucnosti předsedal proděkan FEL Jiří Hammerbauer a blok se věnoval tématům Infrastruktura pro e-mobilitu od Luďka Sosny, NAP a podpora e-mobility v ČR od Michala Horáčka, Technologie pro Ejpovické tunely od Pavla Bakiče a v neposlední řadě Nadnárodní dodavatel v kontextu rozvoje elektromobility v ČR od Iva Hykyše.

Závěrečnému přednáškovému bloku Technologie budoucnosti předsedal děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl. Vystoupili Vladimír Rohel s přednáškou na téma Bezpečnostní opatření pro některé z oblastí kritické infrastruktury a Jiří Jirkovský s prezentací o technologiích nové generace pro bezpečnost měst.

Konferenci zakončil Jiří Hammerbauer, který zároveň pozval na její 8. ročník 24. března 2020.

Video


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

01. 04. 2019


Čeští vědci hledají materiály pro bezztrátový přenos signálu

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - výzkumné centrum

06. 01. 2020

Studenti kreslí komiksy pro Paměť národa

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 01. 2020

Výzkumníci centra NTIS a katedry kybernetiky uspěli v mezinárodní soutěži

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

08. 01. 2020