Konference SMART CITY PLZEŇ zaplnila posluchárnu Fakulty elektrotechnické

Konference Věda Veřejnost

Jak využívat moderní technologie pro zlepšování a zpříjemňování kvality života ve městě pro jeho obyvatele i návštěvníky?

V úterý 26. března se na Fakultě elektrotechnické ZČU konal již 7. ročník konference SMART CITY PLZEŇ. Cyklus věnovaný využívání moderních technologií pro zlepšování a zpříjemňování kvality života ve městě zval na vystoupení řady řečníků, mezi nimi i europrognostika Petera Staňka, jehož přednáška sklidila velký ohlas a její záznam najdete pod tímto článkem.

Úvodního slova a uvítání hostů se zhostil rektor ZČU Miroslav Holeček. Po něm pokračovala ředitelka společnosti TOP EXPO Míla Veselá, která přiblížila program SMART COMMUNITY s důrazem na studentské stáže a pozvala zúčastněné na cyklus konferencí Bezpečnost kritické infrastruktury.

Plzeňská konference měla čtyři bloky. Tomu úvodnímu předsedal Zdeněk Peroutka, děkan FEL, a vystoupili hosté Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu ČR, Vlastimil Gola, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, Zdeněk Žák, starosta Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií.

Ve druhém bloku Energetika, doprava a společnost budoucnosti přednášel zmíněný Peter Staněk, poradce vlády Slovenské republiky pro strategické otázky, třetímu bloku věnovanému dopravě budoucnosti předsedal proděkan FEL Jiří Hammerbauer a blok se věnoval tématům Infrastruktura pro e-mobilitu od Luďka Sosny, NAP a podpora e-mobility v ČR od Michala Horáčka, Technologie pro Ejpovické tunely od Pavla Bakiče a v neposlední řadě Nadnárodní dodavatel v kontextu rozvoje elektromobility v ČR od Iva Hykyše.

Závěrečnému přednáškovému bloku Technologie budoucnosti předsedal děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl. Vystoupili Vladimír Rohel s přednáškou na téma Bezpečnostní opatření pro některé z oblastí kritické infrastruktury a Jiří Jirkovský s prezentací o technologiích nové generace pro bezpečnost měst.

Konferenci zakončil Jiří Hammerbauer, který zároveň pozval na její 8. ročník 24. března 2020.

Video


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Magdalena ANDĚLOVÁ

01. 04. 2019


Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

11. 06. 2020

Studie zmapovala potřeby a spokojenost Plzeňanů v oblasti sociálních služeb

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

19. 06. 2020

Fakulta filozofická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

23. 06. 2020