Mladí záchranáři z FZS si vyzkoušeli práci báňského záchranáře

Další vzdělávání Studenti Studium

Ve druhé polovině měsíce března absolvovali studenti prvního ročníku studijního programu Zdravotnický záchranář Fakulty zdravotnických studií výcvik na Hlavní báňské záchranné službě v Praze v Motole.

Pracovníci Hlavní báňské záchranné služby (HBZS) seznámili studenty se základními činnostmi výjezdových jednotek po celé České republice, systémem svolávání, činnostmi při primárních výjezdech a při preventivně bezpečnostních kontrolách na pracovištích, na nichž je vykonávána činnost hornickým způsobem.

„Klademe důraz na vstup našich studentů na odborná pracoviště, kde dochází nejen k praktickému doplnění penza jejich znalostí, ale také žádoucímu nácviku, posílení jejich motivace ke studiu a jejich aktivizaci. Studenti tak vstupují na jednotlivá pracoviště prakticky již od nástupu na naši fakultu,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

V rámci pobytu na HBZS Praha se dále studenti seznámili s vybavením, které je specializováno na činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Následně si sami mohli vyzkoušet práci báňského záchranáře v podzemí. S kyslíkovou lahví a obličejovou maskou se vydali do výcvikového trenažéru simulujícího průchod zavalenou důlní štolou za dodržení všech bezpečnostních zásad při průchodu či průlezu v takto náročném terénu. Na úplný závěr jim předvedli pracovníci HBZS, jak vypadá reálný požár v důlní štole.

Mladí záchranáři měli možnost nahlédnout za pomyslnou oponu netradiční činnosti báňské záchranné služby mimo obvyklé terény a činnosti. Nabyli také nových zkušeností v polygonu, za které byli velice vděční.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

02. 04. 2019


Fasády univerzitních budov rozzářily modré cedule

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

25. 06. 2020

Fakulta aplikovaných věd slaví 30. výročí založení

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

03. 07. 2020

Studenti soutěžili o nejlepší fotografie z Erasmu

Soutěž Studenti Univerzita

International Office

22. 06. 2020