ZČU přivítá workshop o česko-bavorské přeshraniční spolupráci

Konference Univerzita Veřejnost

Kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce, ať zavítá 11. a 12. dubna do velké posluchárny Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Výzkum, vývoj inovace – jak spojují Českou republiku a Bavorsko? Na to se zaměří veřejný workshop, jenže bude 11. a 12. dubna hostit velká posluchárna Fakulty aplikovaných věd ZČU. Organizátoři zvou kohokoli, kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce. V tuto chvíli je přihlášeno sedmnáct projektů, na nichž se podílejí odborníci z obou stran hranice.

„Workshopu se zúčastní Západočeská univerzita v Plzni (FST, RTI, NTIS, NTC), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, OTH Amberg-Weiden, Hochschule Landshut, University of Bayreuth, COMTES FHT a.s., Klastr MECHATRONIKA, z.s. a ATMOS Chrást s.r.o.,“ jmenuje za pořadatele Lukáš Richter z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU.

Právě katedra energetických strojů se na jednom projektu podílí – spolu s Východobavorskou technickou vysokou školou v Ambergu-Weidenu a s firmou Atmos Chrást vyvíjí a zkoumá inovativní šroubový motor. Každá ze zapojených institucí přitom do projektu dodá něco, co ostatní dodat nemohou.

A stejným způsobem spolupracují instituce i na ostatních projektech, jež workshop představí. Některé se týkají digitalizace a průmyslu, některé medicíny, některé ochrany životního prostředí. Například Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Technologické centrum Písek s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komoru spojuje projekt Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, Univerzita v Bayreuthu a Biologické centrum AV ČR zkoumají ekologické polymery na biologickém základě, projekt OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí zase spojuje Cluster Mechatronik & Automation Management, Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Univerzitu v Bayreuthu, Vysokou školu ekonomickou v Praze a Západočeskou univerzitu.

Workshopu se zúčastní i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – kontrolního úřadu v rámci programu česko-bavorské spolupráce. Ve spolupráci s vydavatelstvím ZČU taky vznikne elektronický sborník, který projekty shrne. „Celý workshop bude simultánně tlumočen z češtiny do němčiny a naopak,“ dodal Lukáš Richter.

Workshop začne ve čtvrtek 11. dubna ve 14 a skončí nejpozději v 18 hodin, v pátek začne v 9 a předpokládaný konec bude v 15 hodin. Zájemci mohou svoji účast potvrdit na mailu richterl@kke.zcu.cz,

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 04. 2019


Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019

Týmu studentské formule už závodní sezóna začala

Spolupráce Studenti

Fakulta strojní

10. 05. 2019

Vysokoškolská volejbalová liga se bude nově hrát také v Plzni

Soutěž Sport Studium

Celouniverzitní

10. 05. 2019