ZČU přivítá workshop o česko-bavorské přeshraniční spolupráci

Konference Univerzita Veřejnost

Kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce, ať zavítá 11. a 12. dubna do velké posluchárny Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Výzkum, vývoj inovace – jak spojují Českou republiku a Bavorsko? Na to se zaměří veřejný workshop, jenže bude 11. a 12. dubna hostit velká posluchárna Fakulty aplikovaných věd ZČU. Organizátoři zvou kohokoli, kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce. V tuto chvíli je přihlášeno sedmnáct projektů, na nichž se podílejí odborníci z obou stran hranice.

„Workshopu se zúčastní Západočeská univerzita v Plzni (FST, RTI, NTIS, NTC), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, OTH Amberg-Weiden, Hochschule Landshut, University of Bayreuth, COMTES FHT a.s., Klastr MECHATRONIKA, z.s. a ATMOS Chrást s.r.o.,“ jmenuje za pořadatele Lukáš Richter z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU.

Právě katedra energetických strojů se na jednom projektu podílí – spolu s Východobavorskou technickou vysokou školou v Ambergu-Weidenu a s firmou Atmos Chrást vyvíjí a zkoumá inovativní šroubový motor. Každá ze zapojených institucí přitom do projektu dodá něco, co ostatní dodat nemohou.

A stejným způsobem spolupracují instituce i na ostatních projektech, jež workshop představí. Některé se týkají digitalizace a průmyslu, některé medicíny, některé ochrany životního prostředí. Například Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Technologické centrum Písek s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komoru spojuje projekt Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, Univerzita v Bayreuthu a Biologické centrum AV ČR zkoumají ekologické polymery na biologickém základě, projekt OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí zase spojuje Cluster Mechatronik & Automation Management, Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Univerzitu v Bayreuthu, Vysokou školu ekonomickou v Praze a Západočeskou univerzitu.

Workshopu se zúčastní i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – kontrolního úřadu v rámci programu česko-bavorské spolupráce. Ve spolupráci s vydavatelstvím ZČU taky vznikne elektronický sborník, který projekty shrne. „Celý workshop bude simultánně tlumočen z češtiny do němčiny a naopak,“ dodal Lukáš Richter.

Workshop začne ve čtvrtek 11. dubna ve 14 a skončí nejpozději v 18 hodin, v pátek začne v 9 a předpokládaný konec bude v 15 hodin. Zájemci mohou svoji účast potvrdit na mailu richterl@kke.zcu.cz,

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 04. 2019


Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné centrum NTC

Hosté Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 06. 2020

Západočeská univerzita má dva nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 07. 2020

Studenti Sutnarky vystavují v Galerii Nová síň

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 07. 2020