ZČU přivítá workshop o česko-bavorské přeshraniční spolupráci

Konference Univerzita Veřejnost

Kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce, ať zavítá 11. a 12. dubna do velké posluchárny Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Výzkum, vývoj inovace – jak spojují Českou republiku a Bavorsko? Na to se zaměří veřejný workshop, jenže bude 11. a 12. dubna hostit velká posluchárna Fakulty aplikovaných věd ZČU. Organizátoři zvou kohokoli, kdo se chce dozvědět o aktuálních projektech česko-bavorské přeshraniční spolupráce. V tuto chvíli je přihlášeno sedmnáct projektů, na nichž se podílejí odborníci z obou stran hranice.

„Workshopu se zúčastní Západočeská univerzita v Plzni (FST, RTI, NTIS, NTC), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, OTH Amberg-Weiden, Hochschule Landshut, University of Bayreuth, COMTES FHT a.s., Klastr MECHATRONIKA, z.s. a ATMOS Chrást s.r.o.,“ jmenuje za pořadatele Lukáš Richter z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU.

Právě katedra energetických strojů se na jednom projektu podílí – spolu s Východobavorskou technickou vysokou školou v Ambergu-Weidenu a s firmou Atmos Chrást vyvíjí a zkoumá inovativní šroubový motor. Každá ze zapojených institucí přitom do projektu dodá něco, co ostatní dodat nemohou.

A stejným způsobem spolupracují instituce i na ostatních projektech, jež workshop představí. Některé se týkají digitalizace a průmyslu, některé medicíny, některé ochrany životního prostředí. Například Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Technologické centrum Písek s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komoru spojuje projekt Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy, Univerzita v Bayreuthu a Biologické centrum AV ČR zkoumají ekologické polymery na biologickém základě, projekt OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí zase spojuje Cluster Mechatronik & Automation Management, Technickou vysokou školu v Deggendorfu, Univerzitu v Bayreuthu, Vysokou školu ekonomickou v Praze a Západočeskou univerzitu.

Workshopu se zúčastní i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj – kontrolního úřadu v rámci programu česko-bavorské spolupráce. Ve spolupráci s vydavatelstvím ZČU taky vznikne elektronický sborník, který projekty shrne. „Celý workshop bude simultánně tlumočen z češtiny do němčiny a naopak,“ dodal Lukáš Richter.

Workshop začne ve čtvrtek 11. dubna ve 14 a skončí nejpozději v 18 hodin, v pátek začne v 9 a předpokládaný konec bude v 15 hodin. Zájemci mohou svoji účast potvrdit na mailu richterl@kke.zcu.cz,

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

03. 04. 2019


Šestá generace formule ze ZČU si znovu dojela pro šesté místo

Soutěž Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

23. 08. 2019

Za měsíc jsou tu Dny vědy a techniky. Na jejich program láká nový web

Univerzita Věda Veřejnost

Celouniverzitní

20. 08. 2019

V zaniklé osadě Bügellohe vlaje plachta hnaná větrem osudu

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26. 07. 2019