Projekt Desing+ učí studenty mezioborové spolupráci. Sklízí za to chválu firem

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Už po patnácté se letos na Západočeské univerzitě uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING+, v němž studenti z několika fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Jeho vyvrcholením byl již 10. mezinárodní workshop, který proběhl 4. dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů. Stejně jako v předchozích letech projekt provázela pochvalná hodnocení z úst zástupců firem i studentů. 

Projekt je vynikající ukázkou interdisciplinární spolupráce studentů,“ řekl během slavnostního zahájení rektor ZČU Miroslav Holeček, pod jehož záštitou se workshop konal.

„Studenti se jednak učí spolupracovat a také jsou od samého začátku vedeni k systematičnosti, což je skvělé. Poznal jsem lidi, kteří se snaží na univerzitě dělat věci důležité pro praxi,“ uvedl Jiří Vokoun, produktový manažer Škody Transportation, která se projektu zúčastnila poprvé. Studentům zadala téma systém podjezdových zábran tramvaje. Nejlépe ho vyřešil tým ve složení Lucie Šimečková (Fakulta strojní/FST) – manažerka, Rostislav Prokop (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara/FDULS) – zástupce manažerky, Petr Kanta (FST), Pavel Skála (FST), Tereza Doležalová (Fakulta zdravotnických studií/FZS), Tereza Vašíčková (FZS). Svou práci studenti představili svým českým, ale i německým kolegům z Technické vysoké školy Deggendorf a z Technologického kampusu v Chamu.

Projekt DESING+ u studentů rozvíjí především interdisciplinární spolupráci, systematičnost, kreativitu, ale i vytrvalost a další vlastnosti důležité pro budoucí kariéru. Z letošních deseti interdisciplinárních týmů tvořených 73 studenty ze čtyř fakult ZČU svoje produkty na 10. mezinárodním workshopu představily čtyři vítězné týmy ZČU a s nimi take dva týmy z Technické vysoké školy Deggendorf.

“Největší plus bylo, že jsme se naučili pracovat v týmu,” říká Miroslav Bednář, student Fakulty strojní a manažer týmu, který uspěl se svým elektricky poháněným chodítkem. Téma zadala firma Konstruktionsbüro Dostal a vítězný tým tvořili studenti FST, FZS a FDULS, jmenovitě Miroslav Bednář (FST) - manažer, Lenka Baumanová (FDULS) - zástupkyně manažera, Jiří Pomahač (FST), Aleksandr Velikorechin (FST), Monika Stajnerová (FZS), Viktorie Šeflová (FZS).

Chodítko studenti navrhli tak, aby splňovalo všechny požadované technické parametry, zohledňovalo zdravotní hlediska a také hezky vypadalo. “Chtěli jsme, aby vozítko beze studu mohli používat i mladí lidé, kteří mají potíže s hybností,” vysvětluje designérka týmu Lenka Baumanová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. “Chodítko má prostor na osobní věci, dá se s ním třeba nakupovat a je různě variabilní,” dodává studentka průmyslového designu, pro kterou byla práce na projektu jednou ze zkušeností, při níž si ověřila, že se svému oboru chce skutečně věnovat. “Pro mě bylo důležité, že jsem si zkusil, co obnáší vedení týmu, což je věc, která se mi v budoucnosti bude určitě hodit,” hodnotí student průmyslového inženýrství a managementu Miroslav Bednář, který si na akademické půdě roli lídra týmu vyzkoušel poprvé.

Kovodružstvo Žebrák zadalo studentům téma kombinované vozítko pro děti od 3 do 6 let. „Děkujeme za vaše návrhy. Moc jste nás jimi inspirovali,“ neskrývali svou spokojenost zástupci společnosti Kovodružsto Žebrák už při únorovém hodnocení prací. Jejich tématu se se svým variabilním vozítkem nazvaným BIKI nejlépe zhostil tým Jakub Albl (FST) – manažer, Simona Nguyen (FDULS) – zástupkyně manažera, Aleš Vildman (FST), Michael Pompl (FST), Josef Kozák (FST), Petr Voltr (FST), Denisa Sudová (FEK), Tereza Tesařová (FEK), Petra Moulisová (FEK), Jozef Blichar (FZS). Výsledkem práce byl nejen model vozítka, ale i marketingová strategie.  

Studenti, kteří spolupracovali s firmou Engel strojírenská, navrhovali integrovaný dopravník do vstřikolisu. Nejlépe se ho zhostil tým Karel Ritter (FST) – manažer, Pavel Kotva (FDULS) – zástupce manažera, Tomáš Bláha (FST), Pavlína Vodičková (FST), Kristýna Karafová (FZS), Amálie Mašková (FZS), Hana Vlčková (FZS).

Mezinárodního workshopu se zúčastnily desítky studentů z Technické vysoké školy v Deggendorfu a z Technologického kampusu v Chamu. I tam se po vzoru Západočeské univerzity učí spolupracovat ve víceoborových týmech, byť spíše technicky zaměřených. V Plzni představili koupelnový modul pro seniory a hendikepované osoby a inteligentní světelný budík.

Součástí workshopu bylo i předání zvláštních ocenění děkanů fakult. Ocenění děkana Fakulty strojní za nejlepší konstrukční řešení získala trojice studentů FST Karel Ritter, Tomáš Bláha a Pavlína Vodičková. Cenu děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara za nejlepší průmyslový design si odnesla Vlada Zheleznova. Cenu děkana Fakulty zdravotnických studií obdržely Martina Holá a Kateřina Kulířová. Speciální cenu předali i zástupci firmy Škoda Transportation, a to trojici Přemek Stuška, Martina Holá a Kateřina Kulířová.

Rozvíjení schopnosti spolupracovat a silné zaměření na praxi oceňují zástupci firem každoročně. „Pokud vím, jedná se o ojedinělý projekt. Studenti při něm propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy. Každý rok dostávám od spolupracujících firem děkovná vyjádření,“ říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje.


V projektu DESING+ (Design Engineering) studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již téměř 1300 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve185 týmových projektech řešili 48 různých témat. Letos se projektu zúčastnilo celkem 73 studentů z Fakulty strojní (FST), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS), Fakulty zdravotnických studií (FZS) a Fakulty ekonomické (FEK)

Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Významným výsledkem projektu jsou užitné a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.

Spolufinancováno z ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni. 

Registrační číslo projektu:    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287


Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

05. 04. 2019


Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

COVID-19 Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 09. 2020

Plzeň hostila projektové setkání univerzit a vysokých škol

Spolupráce Univerzita Věda

Projektové centrum

24. 09. 2020

Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Fakulta strojní

16. 09. 2020