Vyberte si z nabídky dubnových kurzů

Další vzdělávání Seminář Univerzita

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU nabízí Výuku studentů s různými typy zdravotního postižení , Kurz první pomoci i Přípravu případových studií pro výuku různých oborů na VŠ.
I v dubnu je možné se přihlásit na celou řadu kurzů připravovaných oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání. Všechny jsou zdarma, je ale nutné se ně přihlásit.

Už jste se někdy dostali do situace, kdy šlo, bez nadsázky, o život? A věděli jste, co máte dělat? Víte, jak rozpoznat život ohrožující stav, přivolat odbornou pomoc a umět člověku v takové situaci pomoci? Přihlaste se na kurzy první pomoci a vše se naučíte! V Kurzu první pomoci (15. dubna) vás studenti a absolventi oboru Zdravotnický záchranář provedou zájemce povídáním o stavech bezprostředního ohrožení života a praktickým nácvikem záchranných technik. Tematickou náplní čtyřhodinového kurzu bude například dušení, bezvědomí, náhlá zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace

Kurz první pomoci 2 - modelové situace je primárně určen pro absolventy kurzu první pomoci, ale zúčastnit se může každý, kdo má zájem a základní znalosti v oblasti poskytování první pomoci. Cílem tohoto kurzu je prohloubení schopností a upevnění správných návyků, zlepšení spolupráce v týmu a zvýšení sebevědomí, které při poskytování první pomoci hraje velkou roli.  Prostřednictvím modelových situací budete mít možnost si vyzkoušet tři role – jaké to je být hrdina, marod a čumil.

Rádi byste se naučili používat případové studie ve své výuce? Chcete znát pravidla pro jejich vytváření, tipy a nápady a vyzkoušet si jejich přípravu? Kurz Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ (24. dubna) představí případovou studii jako metodu vhodnou pro výuku různých odborných témat humanitního i technického zaměření. Účastníci kurzu si řadu případových studií vyzkoušejí nejen řešit, ale i vytvořit pod metodickým vedením lektora.

Všechny akce a kurzy naleznete na stránkách oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

08. 04. 2019


Fakulta zdravotnických studií se představí uchazečům

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

16. 01. 2020

Fakulta zdravotnických studií se zúčastnila Onkologického dne v Konstantinových lázních

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

20. 01. 2020

IoT laboratoř se představila středoškolákům

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 01. 2020