Vyberte si z nabídky dubnových kurzů

Další vzdělávání Seminář Univerzita

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU nabízí Výuku studentů s různými typy zdravotního postižení , Kurz první pomoci i Přípravu případových studií pro výuku různých oborů na VŠ.
I v dubnu je možné se přihlásit na celou řadu kurzů připravovaných oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání. Všechny jsou zdarma, je ale nutné se ně přihlásit.

Už jste se někdy dostali do situace, kdy šlo, bez nadsázky, o život? A věděli jste, co máte dělat? Víte, jak rozpoznat život ohrožující stav, přivolat odbornou pomoc a umět člověku v takové situaci pomoci? Přihlaste se na kurzy první pomoci a vše se naučíte! V Kurzu první pomoci (15. dubna) vás studenti a absolventi oboru Zdravotnický záchranář provedou zájemce povídáním o stavech bezprostředního ohrožení života a praktickým nácvikem záchranných technik. Tematickou náplní čtyřhodinového kurzu bude například dušení, bezvědomí, náhlá zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace

Kurz první pomoci 2 - modelové situace je primárně určen pro absolventy kurzu první pomoci, ale zúčastnit se může každý, kdo má zájem a základní znalosti v oblasti poskytování první pomoci. Cílem tohoto kurzu je prohloubení schopností a upevnění správných návyků, zlepšení spolupráce v týmu a zvýšení sebevědomí, které při poskytování první pomoci hraje velkou roli.  Prostřednictvím modelových situací budete mít možnost si vyzkoušet tři role – jaké to je být hrdina, marod a čumil.

Rádi byste se naučili používat případové studie ve své výuce? Chcete znát pravidla pro jejich vytváření, tipy a nápady a vyzkoušet si jejich přípravu? Kurz Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ (24. dubna) představí případovou studii jako metodu vhodnou pro výuku různých odborných témat humanitního i technického zaměření. Účastníci kurzu si řadu případových studií vyzkoušejí nejen řešit, ale i vytvořit pod metodickým vedením lektora.

Všechny akce a kurzy naleznete na stránkách oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

08. 04. 2019


Studenti bojovali o cenné kovy na meziuniverzitním mistrovství světa

Soutěž Sport Úspěchy

Fakulta pedagogická

22. 11. 2019

Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta aplikovaných věd

04. 12. 2019

S Univerzitním upírem přišlo darovat krev 82 dárců

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 11. 2019