Vyberte si z nabídky dubnových kurzů

Další vzdělávání Seminář Univerzita

Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU nabízí Výuku studentů s různými typy zdravotního postižení , Kurz první pomoci i Přípravu případových studií pro výuku různých oborů na VŠ.
I v dubnu je možné se přihlásit na celou řadu kurzů připravovaných oddělením Celoživotní a distanční vzdělávání. Všechny jsou zdarma, je ale nutné se ně přihlásit.

Už jste se někdy dostali do situace, kdy šlo, bez nadsázky, o život? A věděli jste, co máte dělat? Víte, jak rozpoznat život ohrožující stav, přivolat odbornou pomoc a umět člověku v takové situaci pomoci? Přihlaste se na kurzy první pomoci a vše se naučíte! V Kurzu první pomoci (15. dubna) vás studenti a absolventi oboru Zdravotnický záchranář provedou zájemce povídáním o stavech bezprostředního ohrožení života a praktickým nácvikem záchranných technik. Tematickou náplní čtyřhodinového kurzu bude například dušení, bezvědomí, náhlá zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace

Kurz první pomoci 2 - modelové situace je primárně určen pro absolventy kurzu první pomoci, ale zúčastnit se může každý, kdo má zájem a základní znalosti v oblasti poskytování první pomoci. Cílem tohoto kurzu je prohloubení schopností a upevnění správných návyků, zlepšení spolupráce v týmu a zvýšení sebevědomí, které při poskytování první pomoci hraje velkou roli.  Prostřednictvím modelových situací budete mít možnost si vyzkoušet tři role – jaké to je být hrdina, marod a čumil.

Rádi byste se naučili používat případové studie ve své výuce? Chcete znát pravidla pro jejich vytváření, tipy a nápady a vyzkoušet si jejich přípravu? Kurz Příprava případových studií pro výuku různých oborů na VŠ (24. dubna) představí případovou studii jako metodu vhodnou pro výuku různých odborných témat humanitního i technického zaměření. Účastníci kurzu si řadu případových studií vyzkoušejí nejen řešit, ale i vytvořit pod metodickým vedením lektora.

Všechny akce a kurzy naleznete na stránkách oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání.

Celouniverzitní

Jakub Truneček

08. 04. 2019


Virtuální třída pomůže studentům naučit se učit

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

15. 05. 2019

Týmu studentské formule už závodní sezóna začala

Spolupráce Studenti

Fakulta strojní

10. 05. 2019

Jedni z nejlepších budoucích záchranářů studují na Fakultě zdravotnických studií ZČU

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 05. 2019