Záchranáři z Fakulty zdravotnických studií cvičili s leteckou záchrankou

Spolupráce Studenti Studium

Ve středu 3. dubna měli zdravotničtí záchranáři z Fakulty zdravotnických studií ZČU možnost rozšířit penzum svých znalostí a dovedností při cvičení v rámci předmětu Urgentní medicína 2. Netradičně se uskutečnilo na Letecké záchranné službě Armády ČR v Líních.

Celým odpolednem studenty prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář provedl bývalý ředitel letecké záchranky Michal Mareček, který studentům vysvětlil systém fungování letecké záchranné služby v ČR a přidal i pár zajímavých případů ze své bohaté praxe. Zbytek dopoledne studenti strávili přímo ve vrtulníku LZS W3A Sokol. Mohli si prohlédnout přístrojové i materiálové vybavení vrtulníku včetně pilotní kabiny.

„Dril je pro studium pochopitelně důležitý, protože je známo, že bez drilu se nevytváří potřebné synapse. Naše fakulta se ovšem zaměřuje na programy, které vedle drilu a frontální výuky vyžadují především praktické dovednosti. Je pro nás důležité již od prvního ročníku uvádět studenty do praxe a posilovat jejich kompetence,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

„Velké poděkování za umožnění výuky patří všem zaměstnancům LZS AČR v Líních,“ doplnila jej odborná asistentka Eva Pfefferová z katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví. Dodala, že soudě dle zvídavých dotazů studentů je možno akci hodnotit jako velmi zdařilou.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

08. 04. 2019


ZČU hostila seminář na téma genderové rovnosti

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 05. 2019

Fakultní nemocnice nutně potřebuje nové dárce krevních destiček

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 05. 2019

Studenti Fakulty pedagogické zabodovali při zpěvu i za klavírem

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta pedagogická

10. 05. 2019