Dobrovolnictví a studium - proč ano?

17 April

17. dubna, 16:30

Univerzitní knihovna ZČU, Univerzitní 18

Beseda Spolupráce Studenti

Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, s nímž spolupracuje i řada studnetů Západočeské univerzity, zve na besedu o dobrovolnictví.

Vstup: volný
Určeno pro: studenty, zaměstnance, veřejnost

Totem letos slaví 20. výročí své existence. To je dostatečný důvod dívat se do budoucnosti a hovořit o dobrovolnictví a sociální angažovanosti také s mladými lidmi. Proto se Totem rozhodl uspořádat besedu o dobrovolnictví přímo na univerzitní půdě a pozvat k ní studenty a akademiky.

Aktivní dobrovolníci z řad studentů jsou totiž jednak vizitkou své školy a také sami aktivně pracují na svém kompetenčním rozvoji a sociální empatii, což si v obou ohledech zaslouží pozornost a ocenění.

Hovořit se bude o významu dobrovolnictví ve společnosti, o tom, co člověku může přinést například z hlediska jeho osobního rozvoje, řeč bude o různých formách dobrovolnictví a řadě témat, která s dobrovolnictvím souvisejí.

Beseda se uskuteční ve středu 17. dubna od 16:30 hodin v hale Univerzitní knihovny ZČU v kampusu na Borských polích. Moderuje Stanislav Jurík. Vstup je volný.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

17. 04. 2019, 16:30


20 November
Seminář Transfer Univerzita

Cesta ke startupu, cesta za úspěchem

Knihovna ZČU Bory, Univerzitní 20, Plzeň


Celouniverzitní

20. 11. 2019, 13:00

19 November
Další vzdělávání Přednáška Věda

Publikování v mezinárodních časopisech

Fakulta zdravotnických studií, Kollárova 19


Fakulta zdravotnických studií

19. 11. 2019, 13:00

12 November
Univerzita Věda Veřejnost

Týden vědy a techniky na ZČU

NTC, Fakulta pedagogická


Celouniverzitní

12. 11. 2019, 10:00