Erasmus Night má za sebou již druhý ročník!

Beseda Studenti Univerzita

V úterý 9. dubna se v prostorách DEPO2015 uskutečnil moderovaný večer, jehož návštěvníci si mohli poslechnout příběhy a zážitky studentů ze zahraničních studijních pobytů a stáží. Cílem společného setkání bylo nejen ukázat pestrost nabídek studijních pobytů v zahraničí, ale také motivovat ty studenty, kteří se pro tuto mimořádnou zkušenost ještě nerozhodli.

S myšlenkou uspořádat Erasmus Night přišla v roce 2018 Fakulta ekonomická , která loni v březnu ve spolupráci se Zahraniční kanceláří ZČU (International Office) zorganizovala první ročník. Letošní ročník byl pojat tak, aby oslovil širší spektrum studentů ZČU, a připravovaly ho již čtyři fakulty: k ekonomické se přidaly i Fakulta filozofická, Fakulta elektrotechnická a Fakulta aplikovaných věd. Na univerzitní úrovni tento projekt opět zastřešila Zahraniční kancelář ZČU, a akci se dostalo i podpory prorektorky pro internacionalizaci Dity Hommerové. Organizátoři večera nejprve všechny zúčastněné pozdravili a přivítali, a poté již studenti ze zúčastněných fakult vyprávěli, proč se rozhodli vyjet do zahraničí, jaké překážky museli překonat, co jim pobyt dal a v čem vidí největší přínosy takovéto zkušenosti.  

První polovina večera měla formu krátkých prezentací o studiu na Islandu, Taiwanu, ve Velké Británii a Kyrgyzstánu. Poté návštěvníci zhlédli krátký videomedailonek studenta, který je aktuálně na výjezdu v Dánsku, po němž následovala moderovaná beseda se studenty, kteří strávili studijní pobyt či pracovní stáž v Bangladéši, Maroku a Portugalsku. Organizátoři se snažili vytvořit pestrou koláž příběhů podanou různou formou a ukázat, že zahraniční mobility mohou být unikátní příležitostí pro studenty všech oborů na ZČU. Na závěr celého večera vystoupil hudební host - kapela Slza.

Na akci nechyběly ani studentské organizace a součásti ZČU, které zájemcům představily svou činnost a možnosti aktivit, do kterých se mohou zapojit. Své místo zde měla i Zahraniční kancelář ZČU, která poskytovala praktické informace k mobilitním programům na Západočeské univerzitě.

Přípravný tým věří, že se podaří společnými silami připravit za rok další ročník, a že se rozroste o další fakulty, které na tom letošním aktivně neparticipovaly.

Více informací a fotografií naleznete na Facebooku události Erasmus Night.

Galerie


International Office

Jana Ovsjanniková

18. 04. 2019


Fakulta filozofická pořádá druhý ročník panelové diskuze o interdisciplinaritě s předními osobnostmi

Beseda Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

22. 11. 2019

Ústav jazykové přípravy uspořádal Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích

Soutěž Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

27. 11. 2019

Ruské centrum slaví v prosinci sedmé narozeniny

Další vzdělávání Studium Univerzita

Ústav jazykové přípravy

10. 12. 2019