Erasmus Night má za sebou již druhý ročník!

Beseda Studenti Univerzita

V úterý 9. dubna se v prostorách DEPO2015 uskutečnil moderovaný večer, jehož návštěvníci si mohli poslechnout příběhy a zážitky studentů ze zahraničních studijních pobytů a stáží. Cílem společného setkání bylo nejen ukázat pestrost nabídek studijních pobytů v zahraničí, ale také motivovat ty studenty, kteří se pro tuto mimořádnou zkušenost ještě nerozhodli.

S myšlenkou uspořádat Erasmus Night přišla v roce 2018 Fakulta ekonomická , která loni v březnu ve spolupráci se Zahraniční kanceláří ZČU (International Office) zorganizovala první ročník. Letošní ročník byl pojat tak, aby oslovil širší spektrum studentů ZČU, a připravovaly ho již čtyři fakulty: k ekonomické se přidaly i Fakulta filozofická, Fakulta elektrotechnická a Fakulta aplikovaných věd. Na univerzitní úrovni tento projekt opět zastřešila Zahraniční kancelář ZČU, a akci se dostalo i podpory prorektorky pro internacionalizaci Dity Hommerové. Organizátoři večera nejprve všechny zúčastněné pozdravili a přivítali, a poté již studenti ze zúčastněných fakult vyprávěli, proč se rozhodli vyjet do zahraničí, jaké překážky museli překonat, co jim pobyt dal a v čem vidí největší přínosy takovéto zkušenosti.  

První polovina večera měla formu krátkých prezentací o studiu na Islandu, Taiwanu, ve Velké Británii a Kyrgyzstánu. Poté návštěvníci zhlédli krátký videomedailonek studenta, který je aktuálně na výjezdu v Dánsku, po němž následovala moderovaná beseda se studenty, kteří strávili studijní pobyt či pracovní stáž v Bangladéši, Maroku a Portugalsku. Organizátoři se snažili vytvořit pestrou koláž příběhů podanou různou formou a ukázat, že zahraniční mobility mohou být unikátní příležitostí pro studenty všech oborů na ZČU. Na závěr celého večera vystoupil hudební host - kapela Slza.

Na akci nechyběly ani studentské organizace a součásti ZČU, které zájemcům představily svou činnost a možnosti aktivit, do kterých se mohou zapojit. Své místo zde měla i Zahraniční kancelář ZČU, která poskytovala praktické informace k mobilitním programům na Západočeské univerzitě.

Přípravný tým věří, že se podaří společnými silami připravit za rok další ročník, a že se rozroste o další fakulty, které na tom letošním aktivně neparticipovaly.

Více informací a fotografií naleznete na Facebooku události Erasmus Night.

Galerie


International Office

Jana Ovsjanniková

18. 04. 2019


Ovládněte základy německého účetnictví

Další vzdělávání Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

03. 10. 2019

Mezinárodní Road Movie Festival zve s podporou ZČU do celého světa

Studenti Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

04. 10. 2019

Na ZČU se otevírá DIGIcentrum

Další vzdělávání Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

11. 10. 2019