Novinář a redaktor Jindřich Šídlo vystoupil na Fakultě filozofické

Beseda Přednáška Univerzita

Jindřich Šídlo byl v rámci cyklu Univerzita jako příležitost hostem poslední besedy v tomto akademickém roce. Pojmenoval mezníky posledního desetiletí českých médií.

"Myslím, že situace nebyla nikdy tolik vyhrocená," zaznělo z úst Jindřicha Šídla během podvečera hned několikrát. Ve své přednášce, která zaplnila aulu Fakulty pedagogické ZČU ve Veleslavínově ulici do posledního místa, shrnul, čím prošla česká média za uplynulou dekádu. 

Beseda v úterý 7. května přilákala studenty i širokou veřejnost, kterou zajímala realita novinářského světa v detailech, jež není možné spatřit ve veřejných médiích. Jindřich Šídlo nejprve s částečnou nostalgií představil fungování médií v pototalitní době, kdy tuzemské mediální domy vlastnily převážně německé společnosti. Poté předestřel důvody, proč tento koncept vymizel, a popsal problémy, které plynou z vlastnictví domácími subjekty. Vynechána nebyla ani dřívější funkce a moc žurnalistů v porovnání s těmi dnešními.

Beseda ukončila cyklus Univerzita jako příležitost v tomto akademickém roce. Nové a neméně zajímavé hosty se Fakulta filozofická chystá pozvat zase v dalším akademickém roce 2019/2020.

Galerie


Publikum

Publikum

Jindřich Šídlo

Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

13. 05. 2019