Jak se žije (badatelům) v Lipsku

20 May

20. května, 14:00

Univerzitní knihovna Bory, kampus ZČU

Další vzdělávání Přednáška Věda

Zveme vás na přednášku v Univerzitní knihovně.

Vstup: volný
Určeno pro: studenti, zaměstnanci

Přijďte si poslechnout, jak funguje půlroční výzkumný pobyt na zahraniční univerzitě – jak se k něčemu takovému dopracovat, co vše je třeba vyřídit a jak takový pobyt (vy)užít na maximum. Přednášet bude Jitka Paitlová z katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.

Tato akce je podpořena z projektu Mobility 3.0 / CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008370.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

20. 05. 2019, 14:00


15 April
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Metoda CLIL – cizojazyčná výuka nejazykového předmětu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

15. 04. 2020, 15:00

15 January
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

English Conversation Club

Kulturka ZČU, Sedláčkova 19, Plzeň


Celouniverzitní

15. 01. 2020, 18:00

24 January
Studenti Studium Veřejnost

Den otevřených dveří Fakulty pedagogické

Klatovská 51 (vchod ze Stehlíkovy ulice), Veleslavínova 42


Fakulta pedagogická

24. 01. 2020, 09:00