Veletrh vědy 2019

08 June

8. června, 19:00

výstavní areál PVA Praha Letňany

Festival Věda Veřejnost

Od čtvrtka 6. od soboty 8. června ve výstavním areálu PVA Praha Letňany koná Veletrh vědy Akademie věd ČR a ZČU je u toho.

Vstup: volný
Určeno pro: veřejnost

V obou halách je k vidění na sto expozic připravených ústavy Akademie věd ČR, univerzitami a výzkumnými pracovišti. Program doprovází široká paleta tematických přednášek a workshopů. Vědci na místě analyzují děj oblíbeného seriálu Game of Thrones z vědeckého hlediska, předvádějí pokusy a za pomoci účastníků demonstrují využití nových technologií.

Na tomto prestižním veletrhu nechybí ani stánek ZČU, který ve vzájemné spolupráci zaměstnanců a studentů připravily Fakulta strojní, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Centrum celoživotního vzdělávání ZČU.

Studenti ZČU pod dohledem zkušených vědeckých pracovníků a pedagogů prezentují široké veřejnosti objevy, vynálezy a výstupy projektů svých pracovišť. Lidé se tu seznámí s tištěnými obvody a technologiemi jejich tisku nebo s chytrými hasičskými zásahovými obleky. Zjistí, jaké jsou trendy ve strojírenství a kam směřuje robotika a automatizace. Pro návštěvníky stánku ZČU je připraveno i několik úkolů, při jejichž plnění si otestují své vědomosti a dovednosti.

Veletrh vědy Akademie věd ČR trvá až do soboty 8. června. Vstup je volný. Potřebné informace najdou zájemci na webových stránkách akce.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

08. 06. 2019, 19:00


09 March
Studium Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

Ruské centrum, učebna UU 308, Unvierzitní 22, kampus Bory


Ústav jazykové přípravy

09. 03. 2020, 16:40

11 May
Další vzdělávání Seminář Studenti

Nabídka pro studenty: Multimediální blokový seminář k otevření česko-německé hranice 1989/90

Univerzita Pasov, Centrum pro média a komunikaci


Celouniverzitní

11. 05. 2020, 10:00

13 July
Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Mezinárodní letní jazyková škola

kampus ZČU, Bory


Ústav jazykové přípravy

13. 07. 2020, 00:00