Konference prokázala význam spolupráce akademiků a pracovníků z průmyslu

Konference Spolupráce Věda

Ve dnech 11. až 13. června uspořádala katedra energetických strojů a zařízení (KKE) Fakulty strojní Západočeské univerzity již 18. mezinárodní konferenci Energetické stroje a zařízení, termodynamika & mechanika tekutin. Součástí programu byl workshop, jehož hlavním tématem bylo zvyšování účinnosti lopatkových strojů.

Hovořilo se o zařízeních pro jadernou a klasickou energetiku, o měřicí technice a diagnostice, mezi tématy konference byly také CFD simulace; mechanika tekutin, termodynamika a přenos tepla; vlastnosti pracovních látek energetických strojů; aeroelasticita, dynamika, vibrace, chvění, hluk nebo materiály energetických strojů a zařízení.

Třídenní konference začala odpoledním neformálním setkáním účastníků v Bohemia Sektu ve Starém Plzenci. Oficiálně pak konferenci 12. června v kongresovém hotelu Primavera zahájil rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček. První den jednání probíhal ve formátu workshopu. Kromě zástupců průmyslu se ho aktivně zúčastnili přednášející z českých a slovenských univerzitních pracovišť, dále z Bavorska, se kterými má pořádající katedra aktivní projektovou přeshraniční spolupráci, a již tradičně přijeli také akademici a studenti z Ruska a z Polska, v letošním roce početněji z polské technické univerzity.

Druhý den konference byl koncipován jako studentská sekce, ve které se představili studenti a doktorandi - nová generace výzkumníků a akademických pracovníků.

„Na konferenci se znovu ukázalo, že velmi kvalitní výsledky vznikají v týmech spolupracujících akademiků a pracovníků v průmyslu,“ říká vedoucí katedry energetických strojů a zařízení Jaroslav Synáč. „Úspěšná spolupráce ZČU a Doosan Škoda Power  byla uvedena v příspěvcích o výpočtovém a experimentálním výzkumu na ventilech parních turbín. Dalším příkladem je pokračující výzkumná spolupráce ZČU, Doosan Škody Power a Výzkumného leteckého a zkušebního ústavu, která byla uvedena v příspěvcích o výpočtové simulaci a měření nových přetlakových turbínových stupňů. Polští přednášející uvedli inspirující teoretické příspěvky, například rozbory turbulentního proudu tekutiny. Ve studentské sekci nejzajímavější příspěvky výpočtově analyzovaly přestup tepla v tepelných výměnících nebo popsaly způsob detekování poškození lopatek spalovací turbíny,“ popisuje Jaroslav Synáč.

Výsledkem setkání v rámci konference bylo také navázání projektové spolupráce ZČU v Plzni a Technické univerzity v Čenstochové, která má za cíl oslovit, a to bez teritoriálního omezení, studenty k navazujícímu magisterskému studiu a současně také přispět ke zkvalitnění výuky na obou univerzitách. Za českou stranu se této spolupráce zúčastní právě KKE.

Vědecký výbor konference po recenzním řízení doporučil nejlepší konferenční příspěvky k publikaci do odborného časopisu AIP Publishing.

Hlavním partnerem konference byl podobně jako v minulých letech Doosan Škoda Power, hlavní spolupořádající organizací pak Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky. Organizační výbor konference jim děkuje za spolupráci a podporu konference.

Poděkování patří také dalším sponzorům a spolupořadatelům, jimiž jsou Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, ASI Klub Plzeň, Česká společnost pro mechaniku, Skupina ČEZ, TechSoft Engineering, Num solution, TechSim Engineering a Helago.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

14. 06. 2019


Šestá Dětská univerzita otevře poprvé učebny dvou fakult ZČU

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

20. 09. 2019

Zaměstnanci ZČU mohou cvičit

Sport Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

26. 08. 2019

Šestá generace formule ze ZČU si znovu dojela pro šesté místo

Soutěž Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

23. 08. 2019