Konference prokázala význam spolupráce akademiků a pracovníků z průmyslu

Konference Spolupráce Věda

Ve dnech 11. až 13. června uspořádala katedra energetických strojů a zařízení (KKE) Fakulty strojní Západočeské univerzity již 18. mezinárodní konferenci Energetické stroje a zařízení, termodynamika & mechanika tekutin. Součástí programu byl workshop, jehož hlavním tématem bylo zvyšování účinnosti lopatkových strojů.

Hovořilo se o zařízeních pro jadernou a klasickou energetiku, o měřicí technice a diagnostice, mezi tématy konference byly také CFD simulace; mechanika tekutin, termodynamika a přenos tepla; vlastnosti pracovních látek energetických strojů; aeroelasticita, dynamika, vibrace, chvění, hluk nebo materiály energetických strojů a zařízení.

Třídenní konference začala odpoledním neformálním setkáním účastníků v Bohemia Sektu ve Starém Plzenci. Oficiálně pak konferenci 12. června v kongresovém hotelu Primavera zahájil rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček. První den jednání probíhal ve formátu workshopu. Kromě zástupců průmyslu se ho aktivně zúčastnili přednášející z českých a slovenských univerzitních pracovišť, dále z Bavorska, se kterými má pořádající katedra aktivní projektovou přeshraniční spolupráci, a již tradičně přijeli také akademici a studenti z Ruska a z Polska, v letošním roce početněji z polské technické univerzity.

Druhý den konference byl koncipován jako studentská sekce, ve které se představili studenti a doktorandi - nová generace výzkumníků a akademických pracovníků.

„Na konferenci se znovu ukázalo, že velmi kvalitní výsledky vznikají v týmech spolupracujících akademiků a pracovníků v průmyslu,“ říká vedoucí katedry energetických strojů a zařízení Jaroslav Synáč. „Úspěšná spolupráce ZČU a Doosan Škoda Power  byla uvedena v příspěvcích o výpočtovém a experimentálním výzkumu na ventilech parních turbín. Dalším příkladem je pokračující výzkumná spolupráce ZČU, Doosan Škody Power a Výzkumného leteckého a zkušebního ústavu, která byla uvedena v příspěvcích o výpočtové simulaci a měření nových přetlakových turbínových stupňů. Polští přednášející uvedli inspirující teoretické příspěvky, například rozbory turbulentního proudu tekutiny. Ve studentské sekci nejzajímavější příspěvky výpočtově analyzovaly přestup tepla v tepelných výměnících nebo popsaly způsob detekování poškození lopatek spalovací turbíny,“ popisuje Jaroslav Synáč.

Výsledkem setkání v rámci konference bylo také navázání projektové spolupráce ZČU v Plzni a Technické univerzity v Čenstochové, která má za cíl oslovit, a to bez teritoriálního omezení, studenty k navazujícímu magisterskému studiu a současně také přispět ke zkvalitnění výuky na obou univerzitách. Za českou stranu se této spolupráce zúčastní právě KKE.

Vědecký výbor konference po recenzním řízení doporučil nejlepší konferenční příspěvky k publikaci do odborného časopisu AIP Publishing.

Hlavním partnerem konference byl podobně jako v minulých letech Doosan Škoda Power, hlavní spolupořádající organizací pak Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky. Organizační výbor konference jim děkuje za spolupráci a podporu konference.

Poděkování patří také dalším sponzorům a spolupořadatelům, jimiž jsou Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, ASI Klub Plzeň, Česká společnost pro mechaniku, Skupina ČEZ, TechSoft Engineering, Num solution, TechSim Engineering a Helago.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

14. 06. 2019


„Dobrý fyzik je ten, o kterém jiní fyzici říkají, že je dobrý“

Univerzita Věda Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

04. 06. 2020

ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Západočeská univerzita má dva nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

02. 07. 2020