Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Cooperation University Science

Tým ACROSS z výzkumného centra Fakulty aplikovaných věd organizoval na začátku června mezinárodní mítink.

Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems neboli I-MECH. Pod tímto názvem se skrývá významný evropský projekt, který technicky koordinuje tým ACROSS Miloše Schlegela z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU. Projekt I-MECH je první ze čtyř velkých projektů společného podniku ECSEL JU (Elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy), které centrum NTIS řeší . Právě plzeňský tým ACROSS jeho vznik inicioval a tím získal privilegium uspořádat k němu také mezinárodní setkání.

Mítink k projektu I-MECH se v prostorách NTIS konal od 3. do 5. června. Zúčastnilo se ho cca 60 zástupců 30 organizací z 10 zemí EU. Diskutovali klíčová témata, kterým se v rámci projektu věnují, jako například vývoj spolehlivých bezdrátových komunikací, speciální řídicí hardware ultra přesného pásového polohovacího systému pro náročné tiskové či osazovací úlohy nebo vývoj speciálních algoritmů pro řízení portálových jeřábů včetně tlumení vibrací či automatického ladění zpětnovazebních regulátorů a vyhodnocování jejich kvality.

Projekt I-MECH vede holandská firma Sioux CCM, která pomáhá rozvíjet kompetence centra NTIS i v oblasti modelování, identifikace a simulace. Například tvorba takzvaného virtuálního dvojníka (digital twin) je dnes nezbytná pro následnou analýzu a návrh efektivního a robustního řízení.  Tým ACROSS v projektu spolupracuje s předními globálními leadery, jako jsou Siemens, Philips, Johnson & Johnson, FAGOR či NXP Semiconductors. Členové týmu také navázali velmi těsnou spolupráci s holandskou Technickou univerzitou Eindhoven, jednou z vedoucích výzkumných institucí pro oblast robotiky a mechatroniky, a také s komerčními výzkumnými centry Tyndall (Irsko), TNO (Holandsko), IKERLAN (Španělsko) či EDI (Lotyšsko).

Kompletní informace o projektu I-MECH lze nalézt na jeho webu.

Gallery


Faculty of Applied Sciences

Martin Čech

26. 06. 2019


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021