Při konferenci výtvarné pedagogiky InSEA se setkali vysokoškolští odborníci z ČR i zahraničí

Conference University Exhibition

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU hostila významnou akci.
Ve dnech 17. a 18. června 2019 se na katedře výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni konala významná konference mezinárodní společnosti pro výchovu uměním InSEA Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Akce s cílem přispět k ozřejmění a reflexi pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu se zúčastnilo asi 150 vysokoškolských odborníků z ČR i ze zahraničí a s nimi pracovníci galerií a muzeí i umělci a učitelé výtvarné výchovy.

Součástí konference jsou také dvě výstavy. V Galerii Evropského domu lze do konce června zhlédnout výstavu DIDART, která formou posterů prezentuje soudobé přístupy výuky výtvarné výchovy a zprostředkování umění na katedrách výtvarné výchovy a kultury v České republice i galeriích, muzeích a vybraných základních či středních školách.

V industriálním prostoru DEPO2015 je do konce července výstava ARTEDUCO, na které prezentují tvorbu umělci – učitelé z pedagogických fakult ČR. Plzeňská veřejnost má tak možnost obdivovat dílo Kurta Gebauera, Magdaleny Jetelové, Jitky Svobodové, Františka Hodonského, Vladimíra Franze, Margity Titlové-Ylovsky, Barbary Benish, Stanislava Poláčka a dalších umělců pedagogů. Výstava rovněž odkazuje na nově instalované dílo sochaře Kurta Gebauera Nohy z vody na hladině Mlýnské strouhy

Gallery


Faculty of Education

Věra Uhl Skřivanová

21. 06. 2019


The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

Observation of triple-point Fermions

Cooperation Achievements Science

New Technologies - Research Centre (NTC)

14. 06. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

What can the University of West Bohemia do for the future of the world?

Students University Employees

University-wide

19. 05. 2021

The International Staff Week was organized for the first time by the UWB with OTH Amberg Weiden

Cooperation University

International Office

25. 05. 2021