Fakulta strojní ZČU sbírala ocenění na 8. mezinárodní letní jaderné škole na Ukrajině

Další vzdělávání Spolupráce Úspěchy

V rámci Mezinárodní letní jaderné školy na Ukrajině získala Eva Berková 2. místo za nejlepší přednášku oceněnou studenty. Stejného umístění dosáhl se svojí přednáškou Kamil Šimeček v hodnocení přednášejících docentů a profesorů. Proděkan Fakulty strojní Jan Zdebor si odvezl vítezství v soutěži „The most active teacher“.

Mezinárodní letní jadernou školu na Ukrajině, která letos probíhala od 2. do 12. července, organizuje společnost NAEK Energoatom (obdoba českého ČEZu) pro studenty a odborníky ukrajinských technických univerzit, jejichž výzkumnou oblastí je právě jaderná energetika. Letní jaderná škola se koná každý rok na jedné ze čtyř provozovaných ukrajinských jaderných elektráren (Rovenská, Chmelnická, Jihoukrajinská a Záparožská). Letošní ročník zajišťovala Rovenská jaderná elektrárna a konala se ve městě Varaš, které se nachází v jejím bezprostředním okolí.

Nabitý program zahrnoval přednášky pracovníků elektrárny, přednášky předních odborníků zabývajících se výzkumem zaměřeným na jadernou energetiku i exkurzi do Rovenské jaderné elektrárny. V rámci exkurze se měli studenti příležitost podívat například do strojovny prvního a druhého bloku VVER 440, chladicí věže či čerpací stanice chladicí vody. Každý student měl možnost si připravit příspěvek na téma, kterým se aktuálně na univerzitě zabývá a projednat své závěry s odborníky a pracovníky elektrárny. Některé z nich vyvolaly bouřlivou diskusi. Nechyběly ani doprovodné aktivity jako např. promítání dokumentu o výstavbě Rovenské jaderné elektrárny, výlet do města Lutsk a návštěva nedalekého rekreační střediska Bílé jezero.

Galerie


Fakulta strojní

Eva Krauzová

22. 07. 2019


Mezinárodní konferenci a workshop ozdobila účast experta NASA

Konference Spolupráce Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

01. 11. 2019

Studentka Fakulty ekonomické prezentovala výsledky hodnocení festivalu Industry Open 2019

Festival Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

31. 10. 2019

Zemřel výtvarník Karel Malich. Jeho dílo znají všechny návštěvy ZČU

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

30. 10. 2019