Joint Conference 2019

25 September

25. září, 08:00

Golden Fish Hotel & Restaurant, U Borského parku 27, 301 00 Plzeň

Konference Soutěž Studenti

23. ročník konference Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (ISAF), 12. ročník Geomatiky v projektech a 4. výroční konference asociace Plan4All se budou konat 25. až 26. září 2019 v Plzni pod spojeným názvem ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference a to spolu se závěrečnou konferencí k projektu Peregrinus Silva Bohemica – Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě.

Vstup: Zdarma po registraci
Kontakt: Pavel Hájek, gorin@kgm.zcu.cz
Více informací na: https://kgm.zcu.cz/geomatics-in-projects-2019/

Spojená konference je složena ze tří konferencí zaměřených na aplikace geověd, ke kterým se souběžně přidá závěrečná konference projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Konference ISAF je zaměřena na geoaplikace v zemědělství a lesnictví. Vznikla před více než dvaceti lety pod záštitou Českého centra pro vědu a společnost, později ji pořádala Česká zemědělská univerzita, ale postupně se začala konat na různých místech v Evropě, jak se zvětšoval její dosah. Poslední čtyři ročníky probíhají společně s konferencí Geomatika v projektech.

Geomatika v projektech se věnuje aktuálním aplikacím geomatiky v příbuzných disciplínách. Poprvé se konala v roce 2007 jako jednodenní seminář s regionální působností. Od roku 2009 získává národní rozměr a v roce 2012 hostí prvního cizojazyčného přednášejícího. Od roku 2014 má vždy alespoň jednu cizojazyčnou sekci (2015201620172018).

Plan4All konference je business to business (B2B) akcí zaměřenou na firmy aktivní v oblastech geomatiky a geoinformatiky. Tuto část konference spoluorganizuje asociace Plan4All.

Závěrečná konference k projektu Peregrinus Silva Bohemica představí výsledky tohoto projektu ve formě multimediálního turistického průvodce, skládajícího se z webového portálu, na kterém najdou uživatelé nejen textové informace, ale také 3D modely vybraných kulturních památek v Bavorském lese a na Šumavě, spolu s videosekvencemi a dalšími zajímavostmi. Součástí průvodce je i mobilní aplikace, využívající kromě obsahu webového portálu i prvky rozšířené reality.

Fakulta aplikovaných věd

Michaela Zůzová

25. 09. 2019, 08:00


16 December
Beseda Studenti Zaměstnanci

Ruské centrum zve na oslavu nového roku

kampus Bory, budova FST, FEK a UJP, učebna UU 308


Ústav jazykové přípravy

16. 12. 2019, 17:00

29 January
Spolupráce Univerzita Veřejnost

Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem

hala TJ Lokomotiva, Úslavská 75, Plzeň


Celouniverzitní

29. 01. 2020, 10:00

21 February
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Kurz fotografování: Svícení portrétu v ateliéru

sady 5. května 342/2, Plzeň


Celouniverzitní

21. 02. 2020, 12:00