Západočeská univerzita se v srpnu a září představí Plzeňanům dvěma výstavami

Tisková zpráva Univerzita Výstava

Od 23. srpna do 13. září bude v mázhausu plzeňské radnice k vidění výstava Studuj a bav se vědou, která Plzeňanům představí Západočeskou univerzitu (ZČU) především v její takzvané třetí roli, tedy ve vztahu ke společnosti, nad rámec role vzdělávací a výzkumné. V neděli 1. září pak ve Smetanových sadech začne druhá výstava ZČU. Ta upozorní na blížící se výročí 70 let technického vysokého školství v Plzni. Společné zahájení výstav se uskuteční v pondělí 26. srpna od 17 hodin v mázhausu plzeňské radnice.

„Západočeská univerzita v Plzni nejsou jen přednáškové sály a výzkumná centra, ale je to prostor pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a něco se naučit. Od dětských univerzit, přes letní školy a programy celoživotního vzdělávání,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU, které výstavu připravilo. „Výstava ukáže především aktivity, které univerzita realizuje pro veřejnost,“ doplňuje Lucie Rohlíková. Návštěvníci uvidí, jak se univerzita podílí na kulturním životě města, jeho veřejném prostoru a jak její výzkumy ovlivňují život kolem nás

Západočeská univerzita má v současné době 11 tisíc studentů a tvoří ji devět fakult a dva vysokoškolské ústavy. Díky celoživotnímu vzdělávání, které je její součástí, se formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku setkávají vyučující po celý rok se studenty všech generací a nejrůznějších zájmů. Inspirace, nápady a tvůrčí energie pak překonávají hranice univerzitního kampusu, který nikdy neutichá, a to ani během prázdnin.

Výstavou Studuj a bav se vědou v mázhausu plzeňské radnice chce Západočeská univerzita v Plzni také ukázat, že je hrdá na studenty, pedagogy a výzkumníky, kteří ve svých oborech dosáhli mezinárodních úspěchů, získali prestižní ocenění a především pomáhají zlepšovat svět kolem sebe. Z fotografií a textů je patrné, nakolik je univerzita součástí města Plzně a Plzeňského kraje a jak snadno se do jejích aktivit může zapojit i veřejnost.

Druhou výstavou chce Západočeská univerzita připomenout výročí 70 let technického vysokého školství v Plzni, které se váže k nadcházejícímu akademickému roku. Stejnojmennou výstavu si lidé budou moci prohlédnout před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Jednadvacet panelů provede historií technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni od založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v roce 1949, která byla tehdy ještě pobočkou Českého vysokého učení technického, přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení Západočeské univerzity v roce 1991 a vybudování výzkumných center v roce 2015.

„Technické vysokoškolské vzdělávání bylo v Plzni od samého počátku pevně spojeno s průmyslovou praxí a toto sepětí je dodnes klíčovou součástí vzdělávání na našich technických fakultách,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. „O jeho mimořádné kvalitě svědčí i to, že se zde podařilo vybojovat v silné konkurenci vznik hned čtyř výzkumných center z evropských fondů, což je výsledek na české poměry zcela unikátní,“ dodává rektor Miroslav Holeček.  

Výstava představí všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnickou, strojní a aplikovaných věd a jejich výzkumná centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a NTIS (Nové technologie pro informační společnost) a také vysokoškolský ústav NTC (Nové technologie – výzkumné centrum. Plzeňané se dozvědí, čím se fakulty a výzkumná centra zabývají a jakých úspěchů dosáhly. Výstava bude k vidění od 1. do 30. září.

Galerie


Promoce strojních inženýrů v roce 1959

Celouniverzitní

Šárka Stará

19. 08. 2019


ZČU nezapomíná na odkaz letců a zve na výstavu do mázhausu radnice

Univerzita Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

05. 06. 2020

Díky Sutnarce se diváci dostanou na jeviště Divadla J. K. Tyla

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 06. 2020

Odborníci z výzkumného centra NTC pomohou zajistit větší bezpečnost návštěvníků Techmanie

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

21. 05. 2020