Pracovníka výzkumného centra NTIS ocenila Mezinárodní geodetická asociace

Tisková zpráva Úspěchy Věda

Michal Šprlák, výzkumný pracovník evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obdržel cenu Guya Bomforda udělovanou Mezinárodní geodetickou asociací IAG. Cena se od roku 1975 uděluje každé čtyři roky za mimořádný teoretický či aplikační přínos oboru geodézie vědcům do 40 let.

Michal Šprlák se tak zařadil mezi nejvýznamnější světové geodety, kteří toto ocenění získali dříve, jako jsou například Erik Grafarend, Fernando Sansò, John Wahr či Peter Teunissen. Ocenění z rukou prezidenta IAG Haralda Schuha převzal v rámci 27. valného shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky, které se konalo od 9. do 17. července v Montrealu.

Michal Šprlák působil na Západočeské univerzitě v Plzni v letech 2013 až 2016. Ve skupině profesora Pavla Nováka spolupracoval na vývoji nových teoretických postupů při popisu potenciálních polí planet, především tíhového pole Země, v rámci jednoho mezinárodního a dvou národních výzkumných projektů. Za dobu svého čtyřletého působení na ZČU publikoval 18 článků v nejprestižnějších geovědních časopisech a právě jejich odborný přínos ocenila asociace IAG Bomfordovou cenou.

Michal Šprlák dnes působí na Univerzitě v Newcastle v Austrálii, plzeňská skupina profesora Nováka s ním i nadále udržuje aktivní spolupráci.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel KORELUS

28. 08. 2019


Fakulta pedagogická propojuje školy v západních Čechách se svými studenty a absolventy

Absolventi Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

27. 05. 2020

Zámek Nečtiny otevírá a zve na historii, občerstvení i výlety

Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

12. 05. 2020

Menza na Borech znovu otevírá, zatím jen v omezeném provozu

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

15. 05. 2020