Pracovníka výzkumného centra NTIS ocenila Mezinárodní geodetická asociace

Press Release Achievements Science

Michal Šprlák, výzkumný pracovník evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, obdržel cenu Guya Bomforda udělovanou Mezinárodní geodetickou asociací IAG. Cena se od roku 1975 uděluje každé čtyři roky za mimořádný teoretický či aplikační přínos oboru geodézie vědcům do 40 let.

Michal Šprlák se tak zařadil mezi nejvýznamnější světové geodety, kteří toto ocenění získali dříve, jako jsou například Erik Grafarend, Fernando Sansò, John Wahr či Peter Teunissen. Ocenění z rukou prezidenta IAG Haralda Schuha převzal v rámci 27. valného shromáždění Mezinárodní unie geodézie a geofyziky, které se konalo od 9. do 17. července v Montrealu.

Michal Šprlák působil na Západočeské univerzitě v Plzni v letech 2013 až 2016. Ve skupině profesora Pavla Nováka spolupracoval na vývoji nových teoretických postupů při popisu potenciálních polí planet, především tíhového pole Země, v rámci jednoho mezinárodního a dvou národních výzkumných projektů. Za dobu svého čtyřletého působení na ZČU publikoval 18 článků v nejprestižnějších geovědních časopisech a právě jejich odborný přínos ocenila asociace IAG Bomfordovou cenou.

Michal Šprlák dnes působí na Univerzitě v Newcastle v Austrálii, plzeňská skupina profesora Nováka s ním i nadále udržuje aktivní spolupráci.

Gallery


Faculty of Applied Sciences

Pavel KORELUS

28. 08. 2019


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021