Setkání s novými vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade

18 September

18. září, 15:10

Vědeckotechnický park Plzeň

Další vzdělávání Univerzita Veřejnost

Noví vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade přiblíží aktuální situaci v daných zahraničních regionech a potenciál exportu do těchto teritorií. Seznámíte se s aktuální nabídkou agentury CzechTrade. Zástupci hostitelských organizací představí konkrétní aktivity umožňující firmě zapojit se do programů vědy, vývoje a inovací. Akci spolupořádá Transfer technologií Západočeské univerzity v Plzni.

Vstup: po přihlášení
Určeno pro: zaměstnanci, odborná veřejnost
Více informací na: https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/archiv-akci/setkani-s-novymi-vedoucimi-zahranicnich-kancelari-czechtrade-v-azerbajdzanu_-cine_-chile_-indii_-iranu_-jizni-koreji_-polsku-plzen

Program:
15:10 - 15:40

  • registrace
15:40 - 16:50
  • úvodní slovo zástupkyň CzechTrade regionů Plzeňského a Karlovarského kraje: Martina Malíková, Marta Šimlová
  • úvodní slovo vedoucí Odboru transferu a smluvního výzkumu: Petra Krupková
  • představení novinek CzechTrade a podpory exportu
  • představení vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade: Ázerbájdžán/Gruzie (Pavel Zelenka), Čína (Michal Dúbrava), Chile (Jiří Jílek), Indie (Luboš Ulč), Irán (Neklan Coufal), Jižní Korea (Hana Němcová), Polsko (Ivo Šipl)
  • potenciál exportu v jednotlivých teritoriích
  • aktuální projekty
  • specifika daných zemí v rámci exportu
  • preferované obory v daných teritoriích: potraviny, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, textilní průmysl, zdravotní péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava (silniční i kolejová – včetně zabezpečovací techniky), strojírenství a energetika, těžba (ropa, plyn, ale i nerosty a uhlí), nanotechnologie, lázeňství, obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje.
16:50 – 18:00
  • individuální konzultace a malé občerstvení

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

18. 09. 2019, 15:10


28 January

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

28. 01. 2020, 13:00

23 January
Další vzdělávání Konference Spolupráce

Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách III: Ozvěny světové konference v Dublinu

UV 115 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

23. 01. 2020, 10:00

27 January
Univerzita Veřejnost Výstava

Večer plný hudby a poezie ve Staré synagoze

Stará synagoga, Smetanovy sady 5, Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27. 01. 2020, 18:30